มอบเงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตลาดศรีดินแดง

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 13 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง

 

           (13 ม.ค. 64) นายสกลธี ภัทธิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยชุมชนตลาดศรีดินแดง โดยมี นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตดินแดง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณตลาดศรีดินแดง เขตดินแดง

           ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 64 เวลา 02.59 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณท้ายซอยตลาดศรีดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้และบ้านต้นเพลิงอยู่ระว่างการตรวจพิสูจน์จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นประชาชนเห็นเพลิงไหม้จากบ้านไม้สองชั้นเลขที่ 102/3 ซึ่งเป็นที่พักอาศัยและประกอบกิจการจำหน่ายสินค้า ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นล่างภายในห้องเก็บของ ลุกลามไหม้บ้านข้างเคียงเสียหายทั้งหมดและเสียหายบางส่วน โดยเพลิงสงบเมื่อเวลา 03.30 น. มีบ้านเรือนที่ประสบภัย 21 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อน 37 ครัวเรือน รวม 138 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 64) พื้นที่เสียหายประมาณ 150 ตารางวา มีประชาชนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 65 ปี อาสาสมัครนำส่งโรงพยาบาลราชวิถี สำนักงานเขตดินแดงได้จัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดินแดง เพื่อเป็นศูนย์ประสานรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ประสบภัย ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยได้นำสิ่งของและเงินมอบให้ผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการจัดทำหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเพื่อนำไปยื่นขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ ปัจจุบันผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่กับญาติ บางรายเช่าบ้านใกล้เคียง และบางรายกลับต่างจังหวัดไม่ประสงค์เข้าพักอาศัยตามที่สำนักงานเขตดินแดงจัดหาให้

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบอัคคีภัยภายในชุมชนตลาดศรีดินแดง กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน มีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จากสถิติเพลิงไหม้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต พบว่าเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นแทบทุกวันนำมาซึ่งความสูญเสียโดยเฉพาะช่วงปลายปีและต้นปี วันนี้เป็นการมอบเงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบประสบสาธารณภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อน นอกจากนี้ก็จะให้ความช่วยเหลือในส่วนอื่นเพิ่มเติม อาทิ เงินช่วยเหลือในการประกอบอาชีพกรณีเครื่องมือประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย รวมถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการในเรื่องเอกสารและการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยโดยเร็ว ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ดังกล่าว และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อสู้ต่อไป ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


------------------------------ (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ