กทม.ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์อย่างต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 15 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 78 ครั้ง

          (15 ม.ค. 64) เวลา 15.30 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถ ในพื้นที่เขตบางเขน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขน กองโรงงานช่างกล สถานีตำรวจนครบาลบางเขนและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณซอยรามอินทรา 13 แยก 2 เขตบางเขน


          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถ ลดปัญหาจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้สำนักงานเขตสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจากการสำรวจซากรถทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบซากรถจำนวน 850 คัน ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 765 คัน กรุงเทพมหานครดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 64 คัน เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 701 คัน คงเหลือซากรถทั้งสิ้น จำนวน 85 คัน ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากยานยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะนำไปจัดเก็บรักษาไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ถ้ามีเจ้าของมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นการดำเนินการยกซากรถอยางต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในพื้นที่เขตบางเขนนั้นจากการสำรวจช่วงเดือน ก.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63 พบซากรถยนต์จำนวน 35 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 26 คัน อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย (ติดประกาศ) จำนวน 2 คัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนการเคลื่อนย้าย 6 คัน ในวันนี้จึงมีซากรถที่ต้องเคลื่อนย้ายในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 1 คัน โดยเจ้าหน้าที่จะทำเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ดังกล่าวไปเก็บบริเวณที่สำนักงานเขตบางเขนจัดเตรียมไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อรถยก รถลาก พร้อมอุปกรณ์ไว้ประจำแต่ละกลุ่มเขตให้ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต ส่วนสถานที่จัดเก็บซากรถเบื้องต้นได้จัดหาพื้นที่ในเขตประเวศ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างรั้ว ติดตั้งกล้อง CCTV และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย เนื่องจากซากรถที่จัดเก็บยังเป็นของกลางทางคดีอยู่

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถหรือตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ้งเบาะแสการจอดทิ้งซากรถยนต์ได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งวางหรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ