แจกแอลกอฮอล์ผู้ค้าต้นไม้ตลาดนัดจตุจักร ย้ำอย่าประมาทเว้นระยะห่างเป็นสำคัญ

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 20 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง

          (20 พ.ค.63) เวลา 10.00 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ผู้ค้าต้นไม้ในตลาดนัดจตุจักร เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการตลาดที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.63 ที่ผ่านมา สำหรับตลาดนัดจตุจักรได้เปิดบริการในส่วนของตลาดต้นไม้ตั้งแต่วันอังคารที่ 5 พ.ค.63 ส่วนตลาดนัดจตุจักรได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 พ.ค.63 อย่างไรก็ดีเพื่อลดความแออัดระหว่างการรอเข้าใช้บริการในร้านค้า และเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อันเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง ขีดสีตีเส้นเว้นระยะห่าง บริเวณหน้าร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักรแล้วเสร็จเรียบร้อย รวมถึงกำหนดช่องทางเดินเข้า-ออก นอกจากนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นระยะ โดยเน้นย้ำผู้มาใช้บริการตลาดนัดจตุจักร ทั้งในส่วนของผู้ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้ปฏิบัติตาม 3 มาตรการหลักด้านความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนด ได้แก่ 1.สวมหน้ากากอนามัย 2.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5-2 เมตร 3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ แม้ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวเริ่มดีขึ้น แต่ไม่ควรประมาท ขอให้ผู้ค้าและประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดในการใช้บริการตลาดนัดจตุจักรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ