ทูตฝ่ายรักษาความมั่งคง สหรัฐอเมริกา เยี่ยม Friend – to – Friend เราไม่ทิ้งกัน รุ่นที่ 2

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 8 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 310 ครั้ง

          วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ต้อนรับ นายพีท เอ็ม ริวา (Mr.Peter M.Riva) ผู้ช่วยทูตฝ่ายรักษาความมั่นคง สำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ มาเพื่อเยี่ยมเยียนนักเรียนในโครงการการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ 2 อังกฤษภาคปฏิบัติ Inspiration : Friend – to – Friend ใน theme เราไม่ทิ้งกัน รุ่นที่ 2 เป็นโครงการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางการทูตของสหรัฐอเมริกาได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนักเรียนในโครงการ
          การเยี่ยมในครั้งนี้ ผู้ช่วยทูตและคณะได้มอบหนังสือเรียนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในโครงการทั้ง 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โรงเรียนวัดคลองเตย โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ โรงเรียนวัดสะพาน และมอบหนังสือเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโครงการ จากนั้นเลี้ยงอาหารที่นำมาให้แก่นักเรียนในโครงการ รับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ คณะผู้ช่วยทูตได้ดำเนินกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษกับนักเรียน ถามตอบ มอบรางวัล จากนั้นถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

          หลังจากเสร็จจากการเยี่ยมแล้ว นายพีท เอ็ม ริวา (Mr.Peter M.Riva) ผู้ช่วยทูตฝ่ายรักษาความมั่นคงฯได้พูดคุยกับนักเรียนในโครงการว่า การมาเยี่ยมในครั้งนี้มาเพื่ออยากรู้ว่านักเรียนในโครงการมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ถ้ามีโอกาสพวกเราจะมาเยี่ยมนักเรียนบ่อยๆ และสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันแน่นอน จะพยามช่วยเหลือนักเรียนในโครงการให้มากที่สุด ถ้าเป็นได้หรือถ้ามีโอกาสจะพานักเรียนในโครงการไปใช้ชีวิตอยู่สหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ขอให้นักเรียนพยายามพัฒนาตัวเอง ตั้งใจเรียน ให้มาก ซึ่งครั้งนี้ มีนักเรียนในโครงการได้ลาบวชเป็นสามเณรช่วงปิดเทอม จำนวน 1 รูป ส่วนอีกคนย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกับผู้ปกครอง โดยมี นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน 4 โรงเรียน นักเรียนในโครงการ ผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในโครงการ และผู้แทนชุมชนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย

--------- (สุพจน์ ... สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ