กทม. จับมือนิด้า เล็งฟื้นฟูชุมชนเมืองย่านบางกะปิ - คลองแสนแสบ

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 7 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 205 ครั้ง

          (7 ต.ค.62) เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมหารือการออกแบบฟื้นฟูชุมชนเมืองย่านบางกะปิ - คลองแสนแสบ สู่ชุมชนเมืองทันสมัย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกะปิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 8 ห้องอินทรภวภูศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการออกแบบฟื้นฟูชุมชนเมืองย่านบางกะปิ - คลองแสนแสบ สู่ชุมชนเมืองทันสมัย เป็นโครงการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า ได้มีแนวคิดริเริ่มไว้นานแล้ว โดยในวันนี้ทางนิด้าได้เชิญกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาประชุมหารือเพื่อร่วมกันผลักดัน และพัฒนาย่านดังกล่าวให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ในเบื้องต้นทางนิด้าจะเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งหลังจากนี้จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนการออกแบบฟื้นฟูชุมชนเมืองย่านบางกะปิ - คลองแสนแสบ คณะอนุกรรมการกำหนดงบประมาณและออกแบบ คณะอนุกรรมการประสานงานรัฐและเอกชน เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และขอบเขตพื้นที่ พิจารณารูปแบบการฟื้นฟู โดยนำเสนอในที่ประชุมเพื่อหารือร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 12 พ.ย.62 สำหรับโครงการออกแบบฟื้นฟูชุมชนเมืองย่านบางกะปิ - คลองแสนแสบ สู่ชุมชนเมืองทันสมัย จะเป็นการพัฒนาพื้นที่ย่านดังกล่าว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำทางเดินเพื่อให้ประชาชนใช้ในการเดินทางอย่างสะดวก ปลอดภัย ร่มรื่น ตลอดจนเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีเหลือง และสายสีน้ำตาล ผ่านท่าเรือคลองแสนแสน แยกบางกะปิ ผ่านนิด้า ไปยังห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการดังกล่าว จะสำเร็จเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ