ห้วยขวาง ดินแดง ผนึกกำลัง ปรับภูมิทัศน์ “คลองยายสุ่น"

13 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 216 ครั้ง

          (13 พ.ย. 62) เวลา 08.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ พร้อมฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองยายสุ่น เขตห้วยขวางและเขตดินแดง โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษก กทม. พร้อมด้วย นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาวผุสดี พรหมายน ผู้ตรวจราชการสูง นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตดินแดง หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เขตห้วยขวาง ผู้บริหารเขตดินแดง ทีมเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ทีมแผนแม่บท และผู้ประกอบการรายใหญ่ในพื้นที่บริเวณคลองยายสุ่น เขตห้วยขวางและเขตดินแดงร่วมพัฒนา

          จากการลงพื้นที่สำรวจลักษณะด้านกายภาพของคลองยายสุ่น เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 62 คลองยายสุ่นมีความยาวประมาณ 2 กม. อยู่ในพื้นที่ 2 เขต ได้แก่ เขตห้วยขวางและเขตดินแดง ซึ่งกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายพัฒนาปรับปรุงคลองดังกล่าวให้เป็นคลองต้นแบบ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เจ้าของอาคาร และประชาชนในพื้นที่ริมคลอง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และความสะอาดของน้ำในคลอง จากการสำรวจ พบว่า ท่อน้ำทิ้งจากตลาด ผู้ประกอบการ อาคารสูง และชุมชน ไหลจากท่อระบายน้ำลงตรงสู่คลองจำนวนหลายจุด ในเบื้องต้นกรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 โดยอย่างน้อยที่สุดทุกภาคส่วนต้องไม่ปล่อยน้ำเสีย และคราบไขมันลงท่อระบายน้ำและคลองโดยตรง เพื่อร่วมกันรักษาสภาพน้ำในคลอง

       สำหรับในวันนี้ กรุงเทพมหานครร่วมกับผู้ประกอบการและประชาชนริมคลองยายสุ่น ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงคลอง เพื่อเป็นการพัฒนาด้านกายภาพในเบื้องต้น อาทิ การขุดลอกคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลอง รวมทั้งหมุนเวียนถ่ายเทน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

       ในโอกาสนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง งดทิ้งขยะลงในคลองและท่อระบายน้ำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

--------------------

อัลบั้มภาพ