ติดตามโครงการ Pipe Jacking วางท่อลอดเร่งระบายน้ำย่านสุขุมวิท

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 24 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 302 ครั้ง

          (24 ก.ค.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย บริเวณถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี บริเวณซอยสุขุมวิท 39 และบริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ซึ่งเป็นโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

          กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณซอยสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) โดยดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำกำลังสูบ 5.00 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดันค.ส.ล. จำนวน 3 แห่ง ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดันค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 ม. ความยาวประมาณ 300 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคูน้ำวัฒนา จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 18% อยู่ระหว่างการสำรวจแนวก่อสร้างและกำหนดตำแหน่งสถานีสูบน้ำ บ่อรับ-บ่อดัน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแนะนำเส้นทางจราจร ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เพื่อจัดระบบจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคเพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวางแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี โดยดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำกำลังสูบ 4.00 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดันค.ส.ล. จำนวน 8 แห่ง ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดันค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50-2.00 ม. ความยาวประมาณ 1,075 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองคูน้ำสวัสดี จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 47% ประกอบด้วย งานกำแพงกันน้ำล้น ความยาว 940 ม. และปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองคูน้ำสวัสดี ขณะนี้อยู่ระหว่างรื้อย้ายแนวสาธารณูปโภคที่กีดขวางแนวก่อสร้าง

          โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณซอยสุขุมวิท 39 โดยดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำกำลังสูบ 6.00 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดันค.ส.ล. จำนวน 13 แห่ง ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดันค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ความยาวประมาณ 1,890 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 15% อยู่ระหว่างการเจาะเสาเข็มก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และเตรียมก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดัน พร้อมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวง เพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) โดยดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำกำลังสูบ 6.00 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อและท่อขนส่งน้ำค.ส.ล. จำนวน 12 แห่ง ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 ม. ความยาวประมาณ 2,660 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 18% อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดัน จัดทำสำนักงานสนาม รื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเดิม และขุดวางท่อระบายน้ำชั่วคราว ประสานการประปานครหลวง รื้อย้ายแนวท่อประปาที่กีดขวางตำแหน่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ส่วนตำแหน่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการทางพิเศษฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี บริเวณซอยสุขุมวิท 39 และบริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกในปริมาณมากจึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ อีกทั้งท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็กและก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันสภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวมีอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน ทำให้ไม่สามารถขุดถนนวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ได้ ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่การจราจรมีความหนาแน่นมาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดัน ด้วยวิธีการดันท่อ (Pipe Jacking) เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดินและลดผลกระทบต่อการจราจร พร้อมทั้งก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ำให้ลงสู่คลองได้อย่างรวดเร็ว

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า 4 โครงการดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับแผนการทำงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ การทำงานบางอย่างสามารถดำเนินการควบคู่กันไป อย่างเช่น การก่อสร้างบ่อรับและบ่อดัน ไม่จำเป็นต้องสร้างให้เสร็จหมดทุกบ่อแล้วจึงดำเนินการดันท่อ ควรทำงานควบคู่กันไป เมื่อสร้างบ่อดันและบ่อรับเสร็จแล้ว ให้ดำเนินการดันท่อเข้าไปได้เลย เพื่อให้งานแล้วเสร็จต่อเนื่องกัน อีกทั้งให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีโครงการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน เมื่อโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe Jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี บริเวณซอยสุขุมวิท 39 และบริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แล้วเสร็จ จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยจะดึงน้ำจากบริเวณถนนสุขุมวิทมาลงที่คลองแสนแสบ บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวต่อไป

          “ขณะนี้สำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) รวมทั้งหมด 14 โครงการ ประกอบด้วย 1.ถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง 2.ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู 3.ซอยสุขุมวิท 107 ถึงคลองบางนา 4.ซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี 5.ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 6.ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 7.ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 8.ซอยสุขุมวิท 39 9.ถนนศรีอยุธยา และถนนพระราม 6 10.ถนนพหลโยธินบริเวณแยกเกษตรศาสตร์ 11.ซอยสุขุมวิท 14 12.ถนนจันทน์ 13.ถนนสุวินทวงศ์ และ14.รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่ง 3 โครงการสุดท้าย อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) อย่างน้อย 2 โครงการ ที่สามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทันหน้าฝนปีนี้ คือ โครงการบริเวณถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง และโครงการบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้าย

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ