กทม.ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ งานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 10 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 133 ครั้ง

           (10 ม.ค.63) เวลา 09.30 น. นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ งานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พล.อ.พงษ์เทพ กนิษฐานนท์ ราชองครักษ์ในพระองค์ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ ประธานประชาคม เขตสมาคมสัมพันธวงศ์ พระราชเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร นายทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ กองกำกับการอารักขาฯ กองพระราชพิธี ราชองครักษ์ในพระองค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ บริเวณชั้นล่างพระมหามณฑปวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ จากนั้น รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยตามจุดเสด็จฯ ตามหมายกำหนดการ

           กรุงเทพมหานครกำหนดจัดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. 63 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตสัมพันธวงศ์ และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 ม.ค.63 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งสำนักพระราชวังได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน ในวันดังกล่าว เวลา 15.30 น. โดยรายละเอียดในส่วนของเรื่องพิธีการและสถานที่ได้มอบหมายให้กองพระราชพิธีเป็นผู้ดำเนินการ ในด้านเรื่องการถวายความปลอดภัยได้มอบหมายให้กรมราชองครักษ์ในพระองค์ จัดตั้งกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น มณฑลทหารบกที่ 11 หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด ตำรวจสันติบาล สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 รองผู้บัญชาการนครบาล (ฝ่ายจราจร) นายทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ กองกำกับการอารักขา ฯ กองพระราชพิธี ร่วมจัดเจ้าหน้าที่ในการตรวจสถานที่ และเตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. จนกว่าจะเสด็จฯกลับ พร้อมกำหนดมาตรการในการถวายความปลอดภัย เช่น การลงทะเบียนผู้ร่วมงาน การออกบัตรฯประจำตัวสำหรับสื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนผู้ร่วมงานให้ชัดเจน การตรวจสิ่งของของผู้ร่วมงาน การกำหนดแผนมาตรการฉุกเฉินทางการแพทย์ เช่น เส้นทางฉุกเฉินพิเศษเพื่อไปโรงพยาบาลในพื้นที่ การจัดทำแผนสาธารณูปโภคในเส้นทางเสด็จฯ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำประปา เครื่องปรับอากาศ การจัดเตรียมแผนการจัดพื้นที่การจราจรในพื้นที่ จุดขึ้น-ลงรถราง รถเทียบ มาตรการดูแลความปลอดภัยโดยใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลร่วมกับสน.พื้นที่ ปะปนกับประชาชน เพื่อสืบหาข่าวและระงับเหตุฉุกเฉินได้ทันเหตุการณ์ นอกจากนี้หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด ยังมีการตรวจความปลอดภัยด้านวัตถุระเบิดในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางเสด็จฯตลอดเส้นทางโดยเจ้าหน้าที่ EOD และ สุนัขตำรวจ K9 จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการอีกด้วย

          โดยภายหลังจากการประชุมได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมการรับเสด็จฯ จุดที่ 1 บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จุดที่ 2 บริเวณเทียนฟ้ามูลนิธิ จากนั้นเดินตามเส้นทางถนนเยาวราช ถึงเเยกเฉลิมบุรีไปสู่จุดที่ 3 บริเวณวัดชัยภูมิการาม ซอยพาดสาย วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) จากนั้นสำรวจพื้นที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีวัดมังกรและสถานีสามย่าน ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครจะรับผิดชอบในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า ตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับ และตกแต่งกิ่งไม้ ตลอดเส้นทางเสด็จฯให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำในเส้นทางเสด็จฯและเส้นทางที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำความสะอาดวัดและสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเสด็จฯ ซึ่งมอบหมายให้สำนักเขตที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับการการรับเสด็จฯ ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และสำนักงานเขตปทุมวัน โดยจะมีการแถลงข่าวรายละเอียดและกำหนดการ “งานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563” อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ม.ค.63 ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานสาขาเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์

--------- (สกณธ์...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ