เมืองแทจ็อน สาธารณรัฐเกาหลี เชิญกทม. เข้าร่วมประชุม APCS 10-13 ก.ย. นี้

เผยแพร่โดย : Super Admin | 9 กรกฎาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

          (16 มิ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายควอน ซอน แท็ก (H.E.Mr.Kwon, Sun talk) นายกเทศมนตรีเมืองแทจ็อน สาธารณรัฐเกาหลี และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม 2017 Asia Pacific Cities Summit & Mayor' Forum (APCS) ระหว่างวันที่ 10-13 ก.ย. 60 ณ เมืองแทจ็อน สาธารณรัฐเกากลี โดยมีนางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางอนุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการทม.

          

          โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองแทจ็อน สาธารณรัฐเกาหลี และคณะ โดยกล่าวว่า นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองแทจ็อน ซึ่งได้เริ่มความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ ปี 2558 อีกทั้งเมืองแทจ็อนได้เคยมอบทุนฝึกอบรม K2H Fellowship Program ณ เมืองแทจ็อน แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2558 ด้วยเช่นกัน เมืองแทจ็อนนั้นเป็นเมืองที่มีประชากรไม่เยอะมาก แต่เป็นเมืองที่มีคุณภาพในเรื่องของวิศวกรเป็นอย่างสูง ซึ่งการประชุม APCS ที่จะจัดขึ้นในเดือน ก.ย. 60 ที่จะถึงนี้ กรุงเทพมหานครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมการประชุม อีกทั้งมีความยินดีที่จะร่วมมือกันในด้านอื่นๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาเยือนกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ทางคณะนายกเทศมนตรีเมืองแทจ็อนจะประทับใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีๆ กลับไป

          ด้าน นายกเทศมนตรีเมืองแทจ็อน กล่าวว่า ประเทศไทยและเกาหลีมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาโดยตลอด เมืองแทจ็อนนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 5 ของสาธารณรัฐเกาหลี รองจากกรุงโซล นครปูซาน เมืองแตกุ และเมืองอินชอน โดยมีประชากร 1,512,189 คน ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศ เป็นชุมทางรถไฟและทางด่วน และกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านวิทยาศาสตร์ และศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงของสาธารณรัฐเกาหลี อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เฉพาะวิศวกร ซึ่งมีห้องแลปถึง 1,600 แลป ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย และบริษัทต่างๆ ซึ่งถ้าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือกัน เมืองแทจ็อนยินดีที่จะช่วยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรและไอที สำหรับการประชุม APCS ในครั้งนี้จะมีมากกว่า 100 ประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหลายๆ ประเทศได้ นอกจากนี้เมืองแทจ็อนยังได้มีการจัดงาน World Technopolis Association (WTA) ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรทั้งสิ้น ก็ขอเชิญชวนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน WTA ในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งการมากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ก็จะเรียนรู้สิ่งที่ดีๆ ของกรุงเทพมหานครและนำไปปรับใช้ที่เมืองแทจ็อนเช่นกัน

                                                          -----------------                  (นักบุญ...กปส. รายงาน)