เร่งแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน พร้อมติดตามงานทางลอดถนนรัชดา-ราชพฤกษ์

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 12 พฤษภาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 212 ครั้ง

          (12 พ.ค.62) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าตลาดบางแค จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณซอยอัสสัมชัญ 23 หมู่บ้านเศรษฐกิจ และโครงการก่อสร้างทางลอดถนนรัชดา-ราชพฤกษ์โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

 

กำชับผู้รับจ้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ล้างทำความสะอาดบ่อพักและท่อระบายน้ำ

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำบริเวณจุดก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่มีผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ส่งมอบพื้นที่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม แลถนนรัชดาภิเษก ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งมีเส้นทางการก่อสร้างผ่านพื้นที่เขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ภาษีเจริญ และบางแค ขณะนี้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะแล้วเสร็จ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดของงาน อย่างไรก็ตามในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างได้ยกเลิกบ่อพักและท่อระบายน้ำบางส่วน เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางขึ้นลงสถานี ผู้รับจ้างจึงได้ก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำขึ้นใหม่ ในเบื้องต้นบริเวณเขตบางแคได้มียกเลิกและก่อสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำขึ้นใหม่ทั้งหมด 17 บ่อ ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 25 พ.ค.62 ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำพบว่ามีเศษหินปูนทราย รวมถึงเศษวัสดุจากการก่อสร้างตกหล่นลงไปในท่อระบายน้ำ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ประมาณ 20 กม. รวมทั้งล้างทำความสะอาดบ่อพัก 1,050 บ่อ โดยขณะนี้ผู้รับจ้างยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ จึงได้กำชับให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการทำงานและกำหนดวันเข้าพื้นที่ คาดว่าในวันที่ 15 พ.ค.62 ผู้รับจ้างจะเข้าพื้นที่ดำเนินการได้ โดยให้ล้างทำความสะอาดบ่อพักและท่อระบายน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการปรับปรุงบ่อสูบน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำ บริเวณริมถนนเพชรเกษม ช่วงคลองยายเทียบถึงคลองยายเพียร ประกอบด้วย บ่อสูบน้ำข้างเดอะมอลล์บางแค บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบขาเข้า บ่อสูบน้ำคลองยายเทียบขาออก บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรีขาเข้า บ่อสูบน้ำคลองราชมนตรีขาออก บ่อสูบน้ำคลองยายเพียรขาเข้า บ่อสูบน้ำคลองยายเพียรขาออก บ่อสูบน้ำคลองบางหว้าขาเข้า ขณะนี้การปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนที่จะมาถึง จากการคาดการณ์ฝนจะเริ่มเข้ามาประมาณกลางเดือนพ.ค.นี้

 

 

สร้างบ่อสูบซอยอัญสัมชัญ 23 ดึงน้ำหมู่บ้านเศรษฐกิจลงคลองบางแวก

          สำหรับบริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ประกอบด้วย บ่อสูบน้ำถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ตอนลงคลองบางจาก บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 31-10-3 ตอนลงคลองทวีวัฒนา บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 26 ตอนลงคลองบางขี้แก้ง บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 22-15 ตอนลงคลองบางขี้แก้ง บ่อสูบน้ำซอยสุขสวัสดิ์ฝั่งตะวันออก ตอนลงคลองบางขี้แก้ง บ่อสูบน้ำซอยสุขสวัสดิ์ฝั่งตะวันตก ตอนลงคลองบางขี้แก้ง บ่อน้ำเสียเดิมถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ตอนลงคลองบางจาก บ่อสูบน้ำตรงข้ามซอยเศรษฐกิจ 54 ตอนลงคลองบางแวก และบ่อสูบน้ำซอยอัสสัมชัญ 23 ตอนลงคลองบางแวก เพื่อเร่งระบายน้ำในหมู่บ้านเศรษฐกิจระบายลงสู่คลองในพื้นที่โดยรอบ ได้แก่ คลองทวีวัฒนา คลองบางจาก และคลองบางขี้แก้ง ซึ่งคลองดังกล่าวจะรับน้ำจากหมู่บ้านเศรษฐกิจ จากนั้นจะระบายลงสู่คลองทวีวัฒนา และระบายลงสู่คลองราชมนตรี อย่างไรก็ตามสำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตบางแคได้พิจารณาหาแนวทางในการก่อสร้างบ่อสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในหมู่บ้านเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น

 

 

แบ่งการทำงาน 6 โซน ขุดทางลอดถนนรัชดา-ราชพฤกษ์ รองรับการจราจรวงแหวนรัชดาภิเษก

          นอกจากนี้สำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดถนนรัชดา-ราชพฤกษ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรลดจุดตัดบริเวณทางแยก รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนรองรับการจราจรถนนวงแหวนรัชดาภิเษกต่อเนื่องถนนสายหลัก ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน ประกอบด้วย ก่อสร้างทางลอดรถยนต์ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความกว้างทางลอด 16.40 ม. ความยาวทางลอด 1,025 ม. ช่วงที่มีหลังคาทางลอดความยาว 500 ม. พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ ระบบผิวจราจรสังเคราะห์ ระบบดับเพลิง และปรับปรุงขยายผิวจราจรส่วนต่อเนื่อง รวมความยาวทั้งโครงการ 1,515 ม. ผลงานที่ทำได้ 1.66% ที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนหน้าธนบุรีพลาซ่าแล้วเสร็จ ตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวโครงการ ปักเสาไฟฟ้าใหม่ฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งประชุมร่วมกับบก.จร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคในการรื้อย้ายท่อประปาบริเวณเกาะกลางถนน สำหรับโครงการก่อสร้างทางลอดถนนรัชดา-ราชพฤกษ์ ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 6 โซน ซึ่งผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ก่อสร้าง ตั้งวางแบริเออร์ และติดตั้งระบบป้องกันฝุ่นละออง ในโซนที่ 1-2 บริเวณถนนราชพฤกษ์ เมื่อกลางเดือนมี.ค.62 ที่ผ่านมา ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสานกับผู้รับจ้างปรับแผนการทำงานเป็นระยะ เพื่อให้การบริหารจัดการในโซนต่างๆมีความก้าวหน้าตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการตามมาตรการป้องกันฝุ่นในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ตลอดจนตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆไม่ให้กีดขวางหรือยื่นเข้าไปในผิวการจราจร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ใช้ทางเท้าในการเดินทางสัญจร


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ