กทม.ปรับปรุงขยายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรย่านตลิ่งชัน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 29 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 146 ครั้ง

          (29 พ.ย.61) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงขยายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้และถนนราชพฤกษ์ โครงการปรับปรุงถนนอินทราวาส จากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 1 งานขยายผิวจราจรบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองบางน้อย (ฝั่งขาออก) ถนนพุทธมณฑลสาย 1 โครงการปรับปรุงถนนบางเชือกหนัง ช่วงจากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถึงถนนตัดใหม่ เขตตลิ่งชัน โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายชูชาติ สุวรรณนที ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

 

ขยายผิวจราจรพร้อมยกระดับถนนฉิมพลีแก้ปัญหาพื้นที่แอ่งกระทะ

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนฉิมพลี ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้และถนนราชพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน ซึ่งปัจจุบันผิวจราจรเดิมมีสภาพชำรุดเสียหาย อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไปการเดินทางสัญจร อีกทั้งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ระดับพื้นถนนฉิมพลีอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นถนนบรมราชชนนี เมื่อฝนตกในปริมาณมากทำให้น้ำฝนไหลลงสู่ถนนฉิมพลี ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักการโยธาจึงดำเนินการปรับปรุงถนนฉิมพลี ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้และถนนราชพฤกษ์ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 ก.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ก.ย.62 ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน โดยดำเนินการปรับปรุงจากเดิมถนนแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 1,782 ม. เขตทางจากซอยฉิมพลี 12 ถึงถนนราชพฤกษ์ ความกว้างประมาณ 12 -21 ม. โดยยกระดับถนนให้สูงขึ้น 0.60 ม. พร้อมก่อสร้างบ่อพัก วางท่อระบายน้ำ และทางเท้า ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 11.50% แผนงาน 9.07% เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 2.43% ประกอบด้วย สร้างท่อระบายน้ำ ชนิดสี่เหลี่ยมในทางเท้าขนาด 1.50x1.50 ม. ความยาว 600 ม. ช่วงจากถนนบรมราชชนนีถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ปรับปรุงบ่อพักเดิมพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อใหม่ จำนวน 54 บ่อ ลงวัสดุชั้นรองพื้นทาง (หินคลุก) ช่วงจากซอยฉิมพลี 17 ถึงถนนราชพฤกษ์ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตตลิ่งชันดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้ที่อยู่ในแนวเขตทาง พร้อมทั้งได้กำชับผู้รับจ้างเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างเป็นสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจร ซึ่งผู้รับจ้างจะเริ่มเทพื้นถนนคอนกรีตช่วงจากซอยฉิมพลี 17 ถึงถนนราชพฤกษ์ ประมาณต้นเดือนธ.ค.61

 

 

เล็งยกระดับผิวจราจรถนนอินทราวาส พร้อมวางท่อระบายน้ำลงคลองบางพรม

           สำหรับถนนอินทราวาสเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนราชพฤกษ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 1 มีสถานที่ราชการตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น โรงเรียน ศูนย์สาธารณสุข วัดอินทราวาส และมีบ้านเรือนเป็นจำนวนมากตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะใช้เป็นเส้นทางลัดในการเดินทาง แต่เนื่องจากถนนอินทราวาสมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ระดับพื้นถนนอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นถนนราชพฤกษ์และถนนพุทธมณฑลสาย 1 เมื่อฝนตกในปริมาณมากทำให้น้ำฝนไหลลงสู่ถนนอินทราวาส ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ทำให้รถเล็กไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้ ส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตตลิ่งชันจึงดำเนินการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรให้สูงขึ้นอีกประมาณ 0.5 ม. โดยให้มีความสูงระดับเดียวกับถนนพุทธมณฑลสาย 1 พร้อมทั้งวางระบบระบายน้ำ และท่อระบายน้ำใหม่ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตตลิ่งชันประสานสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงยกระดับผิวจราจร พร้อมทั้งการสร้างบ่อพักน้ำและวางระบบท่อระบายน้ำเชื่อมต่อกับท่อเดิม เพื่อให้น้ำไหลลงท่อระบายน้ำบริเวณถนนราชพฤกษ์และถนนพุทธมณฑลสาย 1 ลงสู่คลองบางพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อโครงการปรับปรุงถนนอินทราวาส จากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 1 แล้วเสร็จ จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนอินทราวาส เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในถนนสายหลัก อาทิ ถนนราชพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนบรมราชชนนี ลดระยะเวลาในการเดินทาง โดยใช้ถนนอินทราวาสเป็นเส้นทางลัดจากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 1 อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรและประชาชนผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

 

 

ปรับปรุงเชิงลาดสะพานข้ามคลองบางน้อย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง

          นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาเตรียมดำเนินงานขยายผิวจราจรบริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองบางน้อย (ฝั่งขาออก) ถนนพุทธมณฑลสาย 1 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นช่วงโค้งของสะพาน จึงทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นไม่ชัดเจน ประกอบกับมีหัวเกาะทางแยกรูปตัว Y ซึ่งเป็นกำแพงคอนกรีตกั้นกลางอยู่ระหว่างสะพานที่ต่างระดับกัน ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ ซึ่งไม่คุ้นเคยกับเส้นทางดังกล่าวเกิดความลังเล ไม่สามารถตัดสินใจได้ทันเวลา อีกทั้งพื้นผิวจราจรทางราบมีช่องจราจรไม่สอดคล้องกับผิวจราจรบนสะพาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันบ่อยครั้ง ซึ่งในอนาคตบริเวณดังกล่าวจะมีโครงการปรับปรุงรูปแบบทางแยกต่างระดับ การดำเนินงานปรับปรุง ประกอบด้วย ขยายผิวจราจรเพิ่ม 1 ช่องจราจร ความกว้าง 3.50 ม. สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์ ความกว้าง 2.15 ม. พร้อมกำแพงดิน ระยะทาง 250 ม. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง

 

จัดสรรงบเตรียมยกระดับถนนบางเชือกหนัง ควบคู่วางท่อขยายช่องจราจร

          ส่วนถนนบางเชือกหนัง เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 1 กับถนนกาญจนาภิเษก ปัจจุบันผิวจราจรแอสฟัลต์ได้ชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่ได้รับการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลาประมาณ 20 ปี ซึ่งถนนดังกล่าวมีท่อระบายน้ำขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. บางช่วงการระบายน้ำไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง รวมถึงแอ่งกระทะขนาดใหญ่ 2 ฝั่งถนน ทำให้ถนนทรุดตัวและเสียหาย ดังนั้นเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และประชาชนผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาจึงได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงถนนดังกล่าว ประกอบด้วย ขยายผิวจราจรจากเดิม 6.00ม. เป็น 8.00 ม. พร้อมยกระดับถนน 0.60 ม. ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) วางท่อระบายน้ำใหม่ สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์ ความกว้าง 1.50 ม. พร้อมกำแพงดิน ระยะทาง 2.18 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเช่นกัน

----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ