กทม. หยอดวัคซีนไวรัสโรต้าป้องกันโรคอุจจาระร่วงให้เด็กอายุ 2 เดือน ฟรี

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 มกราคม 2562 | จำนวนเข้าชม 114 ครั้ง


           กทม. นำร่องหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าป้องกันโรคอุจจาระร่วงให้เด็กอายุ 2 เดือน ที่มีภูมิลำเนาหรือมีที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ฟรี พ่อ แม่ ผู้ปกครองพาบุตรหลานรับวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

           (15 ม.ค.62) เวลา 13.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว การให้บริการวัคซีนไวรัสโรต้าในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคอุจจาระร่วงให้เด็กอายุ 2 เดือนขึ้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา และนายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ เขตบึงกุ่ม

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งเป็นวัยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ต้องอาศัยพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองคอยดูแลป้องกันให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ กรุงเทพมหานครจึงได้จัดให้มีบริการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าให้กับเด็กไทยที่มีอายุ 2 เดือน และอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคอุจจาระร่วงฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนแต่ไม่เกิน 15 สัปดาห์ ไปรับวัคซีนไวรัสโรต้าได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครทั้ง 68 แห่ง ทั้งนี้โรคดังกล่าวเป็นโรคที่เกิดได้ง่าย หากขาดความระมัดระวังในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะการรับประทานอาหารต้องกินอาหารร้อน ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาด อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถป้องกันได้อย่างครบถ้วน การหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าสามารถป้องกันได้ดีที่สุด กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนให้พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง พาบุตรหลานไปรับการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยจากโรคอุจจาระร่วงซึ่งสามารถทำอันตรายถึงชีวิตได้

           สำหรับสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในกรุงเทพมหานคร ปี 2561 ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา กลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร พบว่า มีเด็กแรกเกิดถึงอายุ 4 ปี ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง รวมประมาณ 17,000 คน และพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคอุจจาระร่วงมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าถึงร้อยละ 43 นอกจากนี้จากการศึกษาของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ยังพบว่าในผู้ป่วย 1 ราย มีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 4,300 บาท กรุงเทพมหานคร ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กไทยให้สามารถเข้าถึงวัคซีนที่เป็นประโยชน์ ได้รับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า จึงดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนแต่ไม่เกิน 15 สัปดาห์ มารับบริการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าฟรีได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านทั้ง 68 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2203 2887 – 9 ในวันและเวลาราชการ


------------------------------- (พัทธนันท์...สปส./ปชส.สนอ. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ