ปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เส้นทางเสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 15 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

          (15 ต.ค.62) เวลา 10.00 น. นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ต.ค. 62 เวลา 15.30 น. โดยมี นายศุภกฤต บุญขันธ์ นายประชา พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย น.ส.ปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุงธน 1 สำนักเทศกิจ

        จากนั้นเวลา 11.00 น. รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานกรุงธน สะพานพระราม 8 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดซางตาครูส สะพานพระพุทธยอดฟ้า การประดับตกแต่งต้นไม้ พัฒนาทำความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร และอาคารบ้านเรือน ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเส้นทางเสด็จฯ ดูแลความสะอาดสถานที่ของตนเอง ประดับธง ผ้าระบาย พร้อมตั้งโต๊ะหมู่และเครื่องราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกัน


----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ