งดให้บริการพายเรือคายัค “คลองโอ่งอ่าง" ชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้น

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 24 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 142 ครั้ง

            (24 ธ.ค. 63) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม “ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 - 22.00 น. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้ชุมชน จึงได้มีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโดวิด-19 ดังนี้ การตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ การลงทะเบียนเข้า-ออกพื้นที่ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ การให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การกำหนดให้ผู้ค้าและประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครขอแจ้งงดการให้บริการพายเรือคายัคบริเวณคลองโอ่งอ่างชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากการสัมผัสสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกัน อาทิ ไม้พาย เสื้อชูชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีการเปิดให้บริการอีกครั้ง กรุงเทพมหานครจะแจ้งให้ทราบต่อไป


-----------------------------------------------

อัลบั้มภาพ