กทม.เตรียมพร้อมหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งรถไฟฟ้าส่องสว่าง และกล้อง CCTV ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนร่วมชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 13 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 73 ครั้ง

            นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงกล้อง CCTV ในการให้บริการด้านความปลอดภัยและดูแลประชาชนที่จะมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

          กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำแผนการวางกำลังเจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิง รถไฟฟ้าส่องสว่างแอร์ไลท์ (Air Light) รวมถึงเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (เสื้อชูชีพ ห่วงยาง เชือกช่วยชีวิต) บริเวณท่าเรือต่างๆ และพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย จุดจอดรถดับเพลิงและรถไฟฟ้าส่องสว่าง (Air Light) แบ่งพื้นที่การอำนวยการเป็น 6 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ 1.ท่าวาสุกรีและหอสมุดแห่งชาติ พื้นที่ 2. โรงเรียนการข่าวทหารบกและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พื้นที่ 3.กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ(กพร.ทร.) ตลาดท่าเตียน บ้านปราณี และปากคลองตลาด พื้นที่ 4. สำนักงาน กปร.สวนหลวงพระราม 8 พื้นที่ 5. โรงพยาบาลศิริราช และพื้นที่ 6. โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก ซึ่งในแต่ละจุดนั้นมีเจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิงสีเขียว ประจำการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที สำหรับจุดติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (Air Light) นั้น มีจุดติดตั้งทั้งสิ้น 22 จุด จำนวน 78 เครื่อง ตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่งและถนนเส้นต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 4 เครื่อง 2. ใต้สะพานพระราม 8 จำนวน 2 เครื่อง 3. ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 เครื่อง 4. ถนนมหาราช จำนวน 1 เครื่อง 5. ถนนหน้าพระลาน จำนวน 3 เครื่อง 6. ถนนราชดำเนินใน จำนวน 4 เครื่อง 7. ถนนราชดำเนินกลาง จำนวน 5 เครื่อง 8. ถนนมหาราช จำนวน 2 เครื่อง 9. สวนนคราภิรมย์ จำนวน 2 เครื่อง 10. สนามฟุตซอล สน.บวรมงคล จำนวน 1 เครื่อง 11. ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี จำนวน 6 เครื่อง 12. สวนหลวงพระราม 8 จำนวน 3 เครื่อง 13. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งขาเข้า) จำนวน 1 เครื่อง 14. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ฝั่งขาออก) จำนวน 1 เครื่อง 15. สวนสุขภาพ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 2 เครื่อง 16. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร จำนวน 3 เครื่อง 17. อุทยานสถานพิมุข จำนวน 3 เครื่อง 18. กรมอู่ทหารเรือ จำนวน 3 เครื่อง 19. ราชนาวิกสภา จำนวน 4 เครื่อง 20. หอประชุมทหารเรือ จำนวน 6 เครื่อง 21. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จำนวน 4 เครื่อง และ 22. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร จำนวน 4 เครื่อง

           นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำท่าเรือในพื้นที่ จำนวน 44 นาย ประจำการ 22 ท่าเรือ ประกอบด้วย 1. ท่าเรือวัดราชาธิวาส 2. ท่าเสด็จวาสุกรี 3. ท่าเรือวัดเทวราชกุญชร 4. ท่าเรือเทเวศร์ 5. ท่าเรือธนาคารแห่งประเทศไทย 6. ท่าเรือสะพานพระราม 8 7.ท่าเรือพระอาทิตย์ 8.ท่าเรือราชนาวีสโมสร 9.ท่าการท่องเที่ยว 10.ท่าเรือปิ่นเกล้า 11.ท่าเรือธรรมศาสตร์ 12.ท่าเรือท่าพระจันทร์ 13.ท่าเรือมหาราช 14.ท่าเรือท่าช้าง 15.ท่าเรือท่าราชวรดิษฐ์ 16.ท่าเรือท่าเตียน 17.ท่าเรือวัดบวรมงคล 18.ท่าเรือบ้านปูน 19.ท่าเรือราชนาวิกสภา 20.ท่าเรือหอประชุมกองทัพเรือ 21.ท่าเรือกองบัญชาการกองทัพเรือ และ 22.ท่าเรือพระราม 8

          ด้านการเตรียมความพร้อมของกล้อง CCTV บริเวณเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและที่ตั้งจุดบริการประชาชนนั้น สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้ทำการตรวจสอบกล้อง อุปกรณ์ควบคุมและตู้ควบคุม กล้อง CCTV ที่มีการติดตั้งตามบริเวณที่ตั้งบริการประชาชนต่าง ๆ บริเวณพื้นที่แก้มลิง รวมทั้งจุดคัดกรอง และตามเส้นทางเสด็จฯ ให้สามารถใช้งานได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,476 กล้อง ซึ่งแบ่งการควบคุมเป็น 6 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 จำนวน 808 กล้อง โซนที่ 2 จำนวน 898 กล้อง โซนที่ 3 จำนวน 508 กล้อง โซนที่ 4 จำนวน 392 กล้อง โซนที่ 5 จำนวน 349 กล้อง และโซนที่ 6 จำนวน 449 กล้อง แบ่งเป็นกล้องแบบเชื่อมโยงระบบ จำนวน 2,120 กล้อง แบบไม่เชื่อมโยงระบบ จำนวน 1,356 กล้อง พร้อมติดตั้ง ปรับมุมกล้องและโยกย้ายตำแหน่งกล้องให้มีความเหมาะสม โดยการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดคัดกรอง รวม 19 จุดคัดกรอง จำนวน 48 กล้อง ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2. ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งพระนคร) 3. พิพิธบางลำพู 4. ทางเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. พระแม่ธรณีบีบมวยผม 6. สนามหลวง 1 (ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 7. สนามหลวง 2 (ด้านศาลฎีกา) 8. ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า(ฝั่งพระนคร) 9. ท่ามหาราช 10. ท่าช้าง 11. แยกท่าเตียน 12. หน้าวังสราญรมย์ 13. ใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) 14. เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 15. ทางเข้าท่ารถไฟ 16. อุทยานสถานพิมุข 17. ท่าเรือวังหลัง 18. หน้าวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร และ19. หน้าวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร รวมถึงตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของศูนย์บริหารจัดการ CCTV ภายในสำนักงานเขต จำนวน 7 เขต ได้แก่ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี และเขตคลองสาน อีกทั้งให้การสนับสนุนเสาสำหรับติดตั้งกล้อง CCTV ของตำรวจสื่อสาร จำนวน 9 เสา ตรวจสอบการสื่อสารด้วยระบบ Trunk Radio โดยการเฝ้าระวังระบบเครือข่ายสื่อสารที่ใช้เชื่อมสัญญาณ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงสัญญาณกล้อง CCTV จากทุกจุดในเส้นทางที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีฯ มายังศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างเสร็จสิ้นตามกำหนด มีความพร้อม 100%

           สำหรับความคืบหน้าการประดับตกแต่งเมือง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งพระบารมี ราชสดุดีรวมใจไทย” ได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. ที่ผ่านมา ในพื้นที่หลัก 15 จุด ในขณะนี้ทุกจุดมีความคืบหน้าในการทำงาน และคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกจุดในวันที่ 20 ต.ค.นี้


--------- (สกณธ์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ