“สภากรุงเทพมหานครรณรงค์รักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา" งดทิ้งขยะลงคู คลอง

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 16 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 153 ครั้ง

          (16 ก.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตพื้นที่ ผู้แทนจากกองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือรณรงค์ให้ประชาชนที่พักอาศัยริมแม่น้ำงดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงสะพานพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า จากนั้นเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกันรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาโดยงดทิ้งขยะและน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง ณ บริเวณตลาดวังหลังและชุมชนวังหลัง เขตบางกอกน้อย

          นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เปิดเผยว่า การลงเรือรณรงค์ในวันนี้มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนที่พักอาศัยริมแม่น้ำงดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะช่วงสะพานพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เพื่อสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรมแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้รับการเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2562 และกองทุนโบราณสถานโลกได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 2018 ส่วนการนำคณะเดินรณรงค์ภายในตลาดวังหลังและชุมชนวังหลัง เขตบางกอกน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความใส สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะ โดยขอความร่วมมืองดทิ้งขยะ น้ำเสียลงแม่น้ำ คู คลอง ติดถังดักไขมัน และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ด้วย

          นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครยังไม่มีโรงบำบัดน้ำเสีย ทำให้น้ำเสียจากแหล่งต่างๆ ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในอนาคตกรุงเทพมหานครจะเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี บริเวณด้านหลังสำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองบางขุนนนท์ คลองมอญ คลองบางบำหรุ และแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ชุมชนเขตบางพลัด บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 36.44 ตารางกิโลเมตร รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านฝั่งธนบุรีได้อีกทาง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวย่านคลองต่างๆ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นสายน้ำแห่งชีวิตของแผ่นดินต่อไป
—————— (ทีมข่าว ... สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ