สภากทม.ลงพื้นที่คลองหลอด ต่อยอดพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 11 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 124 ครั้ง

 

  
          (11 ก.พ. 62) เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณคลองหลอด ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ถึงกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ การแก้ไขปัญหาคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ค้าประเวณี โดยมีนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร และเจ้าหน้าที่เขตพระนคร พลโทภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการกระทรวงกลาโหม และผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม ร่วมลงพื้นที่


          นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้สภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสำนักงานเขตพระนคร และผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ติดตามงานจากที่ได้ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานเขตไปแล้ว ซึ่งได้แนะนำให้เขตดำเนินการบริเวณคลองหลอดแห่งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยคงอัตลักษณ์เดิมในช่วงสมัย ร.5 ไว้ ด้วยการปรับปรุงน้ำในลำคลองให้มีความใสสะอาด และทำการปลูกต้นขนุน ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ตั้งแต่สมัย ร.5 และในขณะนี้จะเห็นได้ว่าน้ำในคลองได้มีการปรับปรุงพัฒนาจนใสสะอาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างดี ทั้งนี้โดยหลักๆ แล้วคณะกรรมการฯจะศึกษาถึงการแก้ไขปัญหาใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ คนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง และการค้าประเวณี ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในอนาคตหากพัฒนาจุดนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้ คาดว่าจะไม่มีบุคคลทั้ง 3 กลุ่มเหล่านี้เข้ามาในบริเวณนี้อีก รวมถึงจะต่อยอดขยายการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปยังบริเวณคลอดหลอดวัดราชนัดดา คลองหลอดวัดราชบพิตร ไปจนถึงป้อมมหากาฬในอนาคต ซึ่งตรงจุดนี้จะเห็นได้ว่าใช้เวลาการปรับปรุงภูมิทัศน์เพียงเดือนกว่าๆ ก็เห็นเป็นรูปธรรม


          หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารองปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า จากแนวความคิดของ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับนโยบายจาก พล.อ.ประวิทย์ วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการเตรียมพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะมีขึ้นในเดือน พ.ค. นี้ ซึ่งสำนักการระบายน้ำ กทม. ร่วมกับกรมเจ้าท่า เข้ามาดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหา จากนั้นได้ร่วมกับสำนักงานเขตพระนครดำเนินการขุดลอกและดูดเลนในคลอง เพราะส่งกลิ่นรบกวนประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนสีจากภาคเอกชน( เพื่อนำมาทาสีตัวอาคารให้กับบ้านเรือนประชาชนและผู้ประกอบการในบริเวณนี้ และจะดำเนินการประสานขอความร่วมมือกับภาคเอกชนอื่นๆในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น โดยจะฟื้นให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้านครหลวงนำสายไฟฟ้าลงดินทั้งสองฝั่งคลอง


          ผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวว่า ในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการปลูกต้นไม้ริมคลองหลอดนั้น เขตจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งจะเห็นไว้ว่าเดิมมีต้นไม้ที่ปลูกหลักๆ คือ ต้นขนุน แต่ปัจจุบันมีต้นโพธิ์และต้นไทรโตขึ้นเองตามธรรมชาติและมีคนนำผ้าสามสีมาผูกจึงไม่ได้รับการดูแล ทำให้ส่วนรากของต้นไม้ชอนไชทำลายตลิ่งพังเสียหาย ซึ่งเขตพระนครจะเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

--------------------------------------

อัลบั้มภาพ