สภากทม.เร่งเดินหน้าพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมขอสิทธิให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างจริงจัง

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 19 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 115 ครั้ง

         

          (19 พ.ย. 61) เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยมี คณะกรรมการวิสามัญฯ นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 6 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

          นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตพระนครบริเวณคลองหลอด ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ถึงกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าจำนวนของกลุ่มคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานมีจำนวนลดลงหรือแทบจะไม่มีเลย ซึ่งเป็นเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ NGO โดยต่อจากนี้ไปคณะกรรมการวิสามัญฯ จะทำการศึกษารายละเอียดข้อกฎหมาย เพื่อออกข้อบัญญัติให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่และสามารถบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งโดยปกติแล้วกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจับเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จากนั้นจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการปรับ และส่งตัวกลับ โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะไม่ได้ผ่านกระบวนการฟื้นฟูเลย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องเพิ่มเติมกฎหมายให้มีสภาพใช้ได้อย่างแท้จริง เบ็ดเสร็จ ตั้งแต่กระบวนการ จับ ปรับ และฟื้นฟู

          นายไพฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในเรื่องของ ผู้ค้าประเวณี กรุงเทพมหานครไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ เนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่จะมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการได้นั้น จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก่อน จึงจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหากับบุคคลดังกล่าวได้ โดยปัญหาในส่วนนี้ก็มีประชาชนเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการเข้าปรับปรุงพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ตามแบบแผนของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สำนักผังเมือง) กทม. จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ ส่วนการดำเนินการของ กทม. จะเป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงจะดำเนินการได้ ซึ่งทำให้มีความล่าช้าในการขออนุมัติเข้าปรับปรุงพื้นที่ และทำให้งบประมาณที่กทม.ตั้งไว้เพื่อการปรับปรุงไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาเป็นเหตุให้งบประมาณตกไป อย่างไรก็ตาม กทมจะดำเนินการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่โดยตรงก่อน

          ทั้งนี้ นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สำนักงานเขตพระนคร ดำเนินการสำรวจตรวจสอบในเรื่องของแสงสว่างในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อลดมุมมืด พร้อมให้สำนักงานเขตพระนครประสานกับสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เพื่อหารือถึงจุดที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และปลอดภัย
---------------------

อัลบั้มภาพ