รณรงค์รักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา สร้างแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

เผยแพร่โดย : นิกรณ์ สมศรี | 30 กันยายน 2562 | จำนวนเข้าชม 185 ครั้ง

          นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ (30 ก.ย.62) คณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการบริหารจัดการเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและต่อเนื่องกัน ได้ลงพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเจ้าพระยา อันจะเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเสนอให้แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ในปี 2562 ประกอบกับกองทุนโบราณสถานโลก ได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็น 1 ใน 28 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์ 2018 สำหรับการรณรงค์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ครั้งแรกคณะฯ ได้รณรงค์ ณ บริเวณท่าน้ำวังหลัง ตลาดวังหลังฝั่งธนบุรี ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมรับที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่มีการรณรงค์ร่วมกัน โดยในครั้งนี้ได้คณะฯ ได้ลงพื้นที่รณรงค์บริเวณปากคลองตลาดและตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเริ่มตั้งแต่สะพานพุทธยอดฟ้า – ประตูสถานีสูบน้ำปากคลองตลาด โดยมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์ ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักโยธา สำนักเทศกิจ สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภายนอกสนับสนุน ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร กองทัพเรือและภาคประชาชน โดยคณะฯ ร่วมแจกสติ๊กเกอร์ ”รักษ์แม่น้ำเจ้าพระยา” ให้กับประชาชน เพื่อให้ทุีคนช่วยกันรักษาและอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมคืนสู่ธรรมชาติให้มากที่สุด ให้สมกับที่เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งประชาชนคนไทยมีความภาคภูมิใจร่วมกัน ซึ่งจะได้เห็นว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนกรุงเทพในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หากมีกิจกรรมรณรงค์แบบนี้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นการกระตุ้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้ของประชาชน จะทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาใสสะอาดและเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้ อย่างไรก็ดีจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานตลาดยอดพิมานกว่า 100 คน ร่วมกันดูแลความสะอาดของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองตลาด ตั้งแต่บริเวณสะพานพุทธยอดฟ้า – สถานีสูบน้ำปากคลองตลาด ระยะทางประมาณ 300 ม. ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตพื้นที่ จัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้กีดขวางทางน้ำไหล

         ทั้งนี้ก่อนจะเริ่มกิจกรรมการเดินรณรงค์ คณะกรรมการวิสามัญฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์พระราชทานกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญให้กับคนไทยทั้งประเทศ จนทำให้มีคนทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงาม ทางศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นจำนวนมากต่อเนื่องทุกปี

----------- (ทีมข่าว...สปส.รายงาน)

อัลบั้มภาพ