คณะอนุกรรมการพิจารณางบปี 63 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประการพิจารณา

25 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 115 ครั้ง

 

        

 

          (24 มิ.ย.62) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของสำนักการโยธา และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ กทม. ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า ถึงบริเวณย่านกะดีจีน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลอยฟ้า ประกอบด้วยสวนสาธารณะ ทางเดิน และทางจักรยานข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งเสริมภูมิทัศน์บริเวณย่านกะดีจีน -คลองสาน การส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร และพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งนันทนาการริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯจะสรุปและรายงานผลข้อเท็จจริงที่รับทราบ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาต่อไปอีกครั้ง

            นอกจากนี้ ในส่วนของคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณของหน่วยงานอื่นๆ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และรับฟังข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณางบประมาณประจำปี 2563 ของกรุงเทพมหานคร อาทิ คณะอนุกรรมการฯสำนักการศึกษา ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน (ปิ่นทอง สันฐาคาร) คณะอนุกรรมการฯสำนักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนฝึกอาชีพกทม. (อาทรสังขะวัฒนะ) คณะอนุกรรมการฯ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เยาวชนบางเขน คณะอนุกรรมการฯ สำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ลงพื้นที่สำนักงานเขตดุสิต และสำนักงานเขตราชเทวี คณะอนุกรรมการฯ สำนักการจราจรและขนส่ง ประชุมและลงพื้นที่เวลา ณ โครงการก่อสร้างลิฟต์คนพิการ แยกสะพานควาย และโครงการนำสายสื่อสารลงดินบริเวณถนนประชาราษฎร์สาย 2 เขตบางซื่อ คณะอนุกรรมการฯ สำนักการระบายน้ำ ประชุมและลงพื้นที่เวลา ณ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด

----------------- ปชส. สภากทม. รายงาน

อัลบั้มภาพ