สภากทม.รับมอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด 19

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 29 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 70 ครั้ง

          นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร ณ อาคารไอราวัตพัฒนา สภากรุงเทพมหานคร กทม.2 ดินแดง

          สำหรับหน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.อุปกรณ์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ชุด พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคุณธีรพล กิติจารุรัตน์ บริษัท เอ็นริช พ็อกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด และคุณชิตธาวัฒน์ บูรณะประเสริฐกุล บริษัท The Glow Up จำกัด 2.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้นเพื่อติดตั้งในสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยดร.สารสิน บุพพานนท์ นางปิโยรส บุพพานนท์ และนางสาวธมลวรรณ กาวิละมูล 3.เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาพ่นฆ่าไวรัสโควิด-19 จำนวน 2 ลัง โดยคุณสุภาวรรณ แซ่ลี้ บริษัท เอส แอนด์ แฮปปี้เนส จำกัด คุณสุภัทรา กล้าหาญ แอมพลิจูด ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และMr. Dawin Yang นายกสมาคมการคอาเซียน-จีน 4. เจลแอลกอฮอล์แบบขวด ถุง และแบบสเปรย์พ่น จำนวน 650 ชิ้น และสมุนไพรฟ้าทลายโจร จำนวน 200 ขวด โดยคุณศรีจันทร์ ลิขิตร และคุณมังกร ลิขิตร บริษัทเซอร์วิส แพค เมนูเฟร็กเจอริ่ง จำกัด 5.น้ำยาพ่นฆ่าไวรัสโควิด-19 จำนวน 400 ลิตร โดยคุณภัทธร ลีละวิทย์ บริษัท คอมคราฟท์ จำกัด และคุณพงพิศุทธิ์ เกียรติวรางกูร บริษัท ไทยเพียว จำกัด 6.อาหารพร้อมทาน จำนวน 5 ลัง รวม 250 กระป๋อง โดยคุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ และคุณวนัสนันท์ กนกพัฒนางกูร เครืออนุสรณ์กรุ๊ป

          ประธานสภากรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะนำสิ่งของที่ได้รับไปแจกจ่ายให้หน่วยงาน เพื่อนำไปใช้สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป
——

อัลบั้มภาพ