สภากทม.เดินหน้าหาทางแก้ไขการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

10 มิถุนายน 2562 | จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง


          (10 มิ.ย. 62) เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริง และกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน พร้อมคณะอนุกรรมการฯ อาทิ พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชำนาญกูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สำนักงานเขตพระนคร ลงเรือตรวจการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยเริ่มตั้งแต่บริเวณท่าเรือปิ่นเกล้า เขตพระนคร ถึงท่าเรือสี่พระยา เขตสัมพันธวงศ์ จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา พร้อมรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัด ก่อนถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอนาคต


          นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62 คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร และพื้นที่โดยรอบ เพื่อตรวจสอบการบำบัดน้ำเสียภายในเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหมด ก่อนปล่อยสู่คลองสาธารณะหรือแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันนี้จึงได้นำคณะกรรมการวิสามัญฯ ลงพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อตรวจดูการปล่อยน้ำเสียตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลนำไปศึกษาและหาแนวทางแก้ไขในจุดที่ยังมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่ผ่านการบำบัด ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ได้มีแนวทางแก้ไขในเบื้องต้นว่า จะดำเนินการรวบรวมน้ำเสียบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร ทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านการบำบัดเข้าสู่ระบบกระบวนการบำบัดน้ำที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทั้ง 2 แห่งก่อน จึงก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ หรือหากจะปล่อยลงสู่คลองหรือแม่น้ำเอง ก็ต้องผ่านกระบวนการบำบัดก่อน โดยจะทำการศึกษาและนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของคนกรุงเทพฯ และประเทศไทย ทำการหล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนมาอย่างยาวนาน จึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือน้ำเน่าเน่าเสียลงสู่คลอง เพื่อการพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

-------------------------------- (นักบุญ...สปส. รายงาน)

อัลบั้มภาพ