สภากทม.ลงพื้นที่ย่านคลองหลอด เตรียมเสนอข้อบัญญัติฟื้นฟูเกาะรัตนโกสินทร์แก้ปัญหาคนเร่ร่อน ขอทาน ค้าประเวณี

เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 5 พฤศจิกายน 2561 | จำนวนเข้าชม 164 ครั้ง

         

          (5 พ.ย. 61) เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณคลองหลอด ถนนอัษฎางค์ ตั้งแต่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ถึงกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่จริงพร้อมเก็บข้อมูลของคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ค้าประเวณี โดยมีนายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตพระนคร และเจ้าหน้าที่เขตพระนคร ร่วมลงพื้นที่ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดถนน ทางเท้า พร้อมทั้งตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และเดินพบปะประชาชนเพื่อสอบถามข้อมูลปัญหาคนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ค้าประเวณีตามเส้นทาง

          นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ ชุดนี้ขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือเป็นแหล่งต้นกำเนิดของยุครัตนโกสินทร์ที่ควรอนุรักษ์และพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ทันกับยุคของการเปลี่ยนแปลง และจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงต้องทำการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โดยปัญหาที่พบเจอและมีมานานแล้วมีด้วยกันอยู่ 3 ประเด็น คือ 1.ปัญหาคนขอทาน 2.ปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนจรจัด และ 3.ปัญหาการค้าประเวณี ซึ่งไม่ควรมีปัญหาดังกล่าวอยู่ในบริเวณนี้อีกต่อไป อีกทั้งจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม ทั้งนี้ตนและคณะฯ จะนำข้อมูลที่ได้ลงพื้นที่นำไปศึกษาถึงปัญหาและข้อบกพร่องของกฎหมาย เพื่อทำการกำหนดขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ดูแลพื้นที่โดยตรง แต่การรับมอบอำนาจจากหน่วยงานอื่นยังมอบให้กรุงเทพมหานครไม่ครบกระบวนการ ซึ่งสภากทม.ชุดนี้จะเริ่มจุดประกายร่วมกับฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้หมดไป เพื่อให้ภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวมมีความสวยงามและมีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลทั้ง 3 ประเภท โดยจะนำเข้าสู่กระบวนการของรัฐเพื่อหาทางแก้ไขเยียวยาและช่วยเหลือให้บุคคลทั้งสามประเภทให้พึ่งพาตนเองได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดการจนไปถึงการฟื้นฟูให้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติ และเชื่อมั่นว่าปัญหาทั้งสามประการจะแก้ไขได้หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งใจทำอย่างจริงจัง

-------------------------------------------

อัลบั้มภาพ