เนรมิตทางเท้าเกาะรัตนโกสินทร์ โฉมใหม่ปี'64นำร่อง4เส้นทาง

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 6 มกราคม 2564 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

 

         นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวถึงโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ว่า สำนักการโยธาได้ดำเนินการตามนโยบายที่ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร่งรัดติดตาม โดยในปี 2564 จะดำเนินการ 4 เส้นทางนำร่อง จาก 30 เส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ถนนพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย์ ถนนเจ้าฟ้า และถนนจักรพงษ์ อยู่ระหว่างการออกแบบ โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เข้ามาร่วมออกแบบทางเท้ารูปแบบใหม่ ซึ่งสำนักการโยธามีงบประมาณพร้อมดำเนินการ เมื่อได้แบบแล้วจะวางงบประมาณและแผนน่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปี 2564


          ทั้งนี้ สำนักการโยธาได้เคยออกแบบโครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์จำนวน 30 เส้นทาง ไว้เบื้องต้นใช้งบประมาณ 517 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกแบบในเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนที่จะทำ 4 เส้นทางนำร่องนี้ เป็นการออกแบบทางเท้าโฉมใหม่ที่จะมีสตรีทเฟอร์นิเจอร์เป็นไปตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) โดยออกแบบสถานที่ ของใช้ สิ่งรอบตัว ของส่วนรวมให้เป็นมิตรกับ ทุกคน ให้ตอบโจทย์การใช้งานของคนทุกรูปแบบ ไม่ว่า จะเป็นคนทั่วไป เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา รวมถึงผู้พิการ ให้สามารถใช้งานได้สะดวกปลอดภัยด้วยตัวเอง ซึ่งจะต้องมีงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยออกแบบไว้ ซึ่งสำนักการโยธามีงบประมาณพร้อมแล้วสามารถเริ่มได้ทันที


          สำหรับ 30 เส้นทางบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ที่สำนักการ โยธาจัดทำแผนไว้ ได้แก่ 1.ถนนพระอาทิตย์ 2.ถนนพระสุเมรุ 3.ถนนจักรพงษ์ 4.ถนนราชินี 5.ถนนราชดำเนินกลาง 6.ถนนราชดำเนินใน 7.ถนนบวรนิเวศน์ 8.ถนนตะนาว 9.ถนนดินสอ 10.ถนนพระจันทร์ 11.ถนนหน้าพระธาตุ 12.ถนนหลักเมือง 13.ถนนแพร่งนรา 14.ถนนสำราญราษฎร์ 15.ถนนบำรุงเมือง 16.ถนนสราญรมย์ 17.ถนนราชบพิธ 18.ถนนมหาราช 19.ถนนท้ายวัง 20.ถนนเจริญกรุง 21.ถนนเชตุพน 22.ถนนเฟื่องนคร 23.ถนนบ้านหม้อ 24.ถนนตีทอง 25.ถนนตรีเพชร 26.ถนนจักรเพชร 27.ถนนสนามไชย 28.ถนนมหาไชย 29.ซอยเศรษฐการ และ 30.ทางเดินเลียบคลองโอ่งอ่าง