นิด้า,กทม.ดึงเอกชน พัฒนาพื้นที่บางกะปิ

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 9 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

 

          ายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กทม.มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ย่านบางกะปิ สู่ชุมชนเมืองที่ทันสมัย หรือสมาร์ทซิตี้ (smart city) โดยสถาบันนิด้าจะร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชน ออกแบบการพัฒนาพื้นที่
          รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นิด้า กล่าวว่า เบื้องต้นเน้นการพัฒนาทางเดินเท้าให้เดินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ร่มรื่น เชื่อมต่อการเดินทางตั้งเป้าไว้ว่าจะพัฒนาพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในการออกแบบ ส่วนการพัฒนาพื้นที่จะต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกทม. ซึ่งจะเสนอเพื่อพิจารณาในปีต่อไป