เปิดตัวป้ายรถเมล์อัจฉริยะแห่งแรกหน้าเซ็นทรัลฯพระราม 9

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

 

          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) เช็ค ชาร์จ แชร์ ฟรี โดยกล่าวว่า ป้ายรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ มีประมาณ 5,000 ป้าย กทม.พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยสำนักการจราจร และขนส่ง ร่วมกับ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) พัฒนาและปรับปรุงศาลาที่พัก ผู้โดยสารรถประจำทางเดิม ให้เป็นรูปแบบใหม่ (Smart Bus Shelter) นำร่องแห่งแรก บริเวณแยกพระราม 9 ฝั่งเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เป็นการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงจุดที่บกพร่องเป็นปัญหา จากการลงพื้นที่วันนี้ อาจต้องแก้ไขด้านหลังทำฉากกั้นกันฝนสาด ทั้งนี้เพื่อให้บริการได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดปรับปรุงระยะแรกจำนวน 350 หลัง ภายในเดือนเมษายน 2564 และจะขยายต่อไปให้ครอบคลุม เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้รับความสะดวกสบาย สามารถบริหารจัดการเวลาวางแผนการ เดินทางได้ และหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้น ซึ่งกทม. ได้ประสาน ขสมก. เชื่อมระบบกับรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. ที่วิ่งให้บริการ 3,000 คันแล้ว ในอนาคตจะเชื่อมกับรถร่วมของ ขสมก.ที่มีอีกประมาณ 3,000 คันด้วย


           สำหรับศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) จะดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ แบบ Full Function จำนวน 100 หลัง และแบบ Light Function จำนวน 250 หลัง โดยแบบ Full Function จะมีระบบบอกสายรถโดยสารประจำทาง และเวลามาถึงของรถบนจอ LFD  32 นิ้ว เพื่อให้สามารถวางแผนการเดินทางได้ มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยติดตั้งกล้อง CCTV 2 กล้อง และไฟฟ้าส่องสว่าง และมีระบบแสดงข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ กทม. บนจอแสดงผล 55 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ 6 จุด และ Free Wi-Fi ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้โดยสารในปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของ Light Function จะไม่มีจอแสดงผลขนาด 55 นิ้ว และระบบ Wi-Fi Router โดยบริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) จะลงทุนในการปรับปรุงทั้งหมด โดยกทม.ให้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่โฆษณา ระยะเวลา 10 ปี หลังจากนั้นศาลาจะเป็นของกทม.


           นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบบอกเวลาการมาถึงของรถโดยสารประจำทางสำหรับแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น citygo ให้บริการค้นหาป้ายและสายรถโดยสารประจำทาง เส้นทางการเดินรถของแต่ละสาย ค้นหาวิธีการเดินทางแต่ละจุด และแสดงป้ายรถประจำทาง ที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยแสดงตำแหน่งและระยะเวลาที่จะมาถึงของรถที่จะผ่านแต่ละป้ายทั้งในรูปแบบข้อความหรือแผนที่ รวมถึงแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและการเดินทางอื่นๆ ปัจจุบันสามารถให้บริการข้อมูลเฉพาะรถโดยสารของขสมก.ที่ติด GPS เท่านั้น และอยู่ระหว่างพัฒนาข้อมูลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น