'วัฒนา' ร่วมสายตรวจ 3 ประสาน

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 10 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง

 

          นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผอ.เขตวัฒนา น.ส.สุชิรา ศิลานนท์นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้ช่วยผอ.เขต หน.ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสน.ลุมพินี ผู้ประกอบการซอยสุขุมวิท 11 ร่วมจัดระเบียบทำความสะอาดซอยสุขุมวิท 11 เพื่อความเรียบร้อย และลดฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายผู้ว่าฯ กทม