จ่อเปิด 3 จุดค้าใหม่นำร่อง

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 22 กันยายน 2563 | จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง

 

          พระรามสอง 69, อารีย์, อ่อนนุช 70-แถมเล็งเพิ่มอีก 3 พื้นที่


          นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ว่าปัจจุบันจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ประกาศยกเลิก จำนวน 171 จุด ตนมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งตรวจสอบว่าจุดใดขัดต่อประกาศกรุงเทพมหานคร(ฉบับใหม่)เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ให้สำนักงานเขตเสนอเรื่องขอยกเลิกมายังสำนักเทศกิจเพื่อเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศยกเลิกต่อไป ส่วนจุดใดที่ไม่ขัดต่อประกาศฉบับใหม่ดังกล่าว ให้สำนักงานเขตดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดและเสนอให้คณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครพิจารณา เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าตามประกาศฉบับใหม่ต่อไปโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย.63 นอกจากนี้ ได้มอบหมายทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่ภายในเขต หากมีพื้นที่ใดที่มีความเหมาะสมมีศักยภาพ สามารถจัดเป็นพื้นที่ทำการค้าได้ และเป็นไปตามประกาศฉบับใหม่ ให้เสนอมายังสำนักเทศกิจเพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานครพิจารณาเป็นจุดทำการค้าต่อไป


          นายสกลธีกล่าวว่า ส่วนพื้นที่ทำการค้านำร่อง จำนวน 3 จุดประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณทางเท้าถนนพระราม 2 ซอย 69 เขตบางขุนเทียน จุดที่ 2 บริเวณทางเท้า ซอยอารีย์ 1 เขตพญาไทและจุดที่ 3 บริเวณพื้นที่ว่างซอยอ่อนนุช 70 เขตประเวศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างนี้ได้มอบหมายสำนักงานเขตทั้ง 3 เขตเตรียมความพร้อมหากได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ทำการค้าการคัดเลือกผู้ค้าเข้าทำการค้าจะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับใหม่ นอกจากนี้ได้พิจารณาพื้นที่สาธารณะเพื่อกำหนดเป็นพื้นที่ทำการเพิ่มเติมอีกจำนวน 3 จุดประกอบด้วย 1.ถนนกำแพงเพชร 4 เขตจตุจักร 2.ซอยสุขุมวิท 18 เขตคลองเตย และ 3.ตลาดบางคอแหลม เขตบางคอแหลม โดยมอบหมายสำนักงานเขตทั้ง 3 เขต เร่งดำเนินการและรายงานผลโดยเร็วที่สุด.