บ้านติดถนน 6-12 ม.เช็กด่วน

เผยแพร่โดย : ธนรัตน์ เทียนประทีป | 9 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง

 

         กทม.เตรียมเอ็มโอยูกรมที่ดินลุยรังวัด
          รองผู้ว่าฯสั่งเข้มใครล้ำจี้เขตฯสั่งขยับ
          นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการ ดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการรังวัดเขตทางสาธารณะเพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องตรงกันทั้งเอกสารทางราชการและในพื้นที่จริง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับกรณีการอนุญาตก่อสร้างอาคารของกรุงเทพมหานครที่ต้องใช้เขตทางถนนหรือซอยสาธารณะ ใน การพิจารณาอนุญาตว่าได้มอบหมายให้สำนักการโยธากรุงเทพมหานครทำการศึกษาและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงานพร้อมเตรียมสำรวจพื้นที่เขตที่มีปัญหา เพื่อที่จะนำมาสรุปและจัดเตรียมแผนงานในการดำเนินงาน ซึ่งเบื้องต้นจะเริ่มในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครก่อน สำนักงานเขตต่าง ๆ มีหน้าที่ต้องรักษาแนวเขตพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นถนน ซอย หรือ คลอง โดยในจุดใดที่น่าสงสัยหรือเมื่อลงพื้นที่ตรวจพบก็สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ตามอำนาจหน้าที่หากมีการบุกรุกแนวพื้นที่สาธารณะจะต้องรื้อขยับแนวออกไป โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการตัดแบ่งถนนหรือคลองในอดีต เพราะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแนวเขตที่สาธารณะจะไม่มีการโค้งเว้า แหว่ง ต้องเป็นแนวตรง เพียงแค่กำแพงล้ำเข้ามาทั้ง 2 ฝั่งถนนก็ทำให้พื้นที่ทางสาธารณะขาดหายไปข้างละอย่างน้อย 20 เซนติเมตรแล้ว ขอให้สำนักงานเขตไปเข้มงวดการตรวจสอบในพื้นที่ด้วย
          ขณะที่นายจีระเดช กรุณกฤตกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธาเปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการศึกษาแนวทางการจัดพื้นที่สาธารณะใหม่ โดยจะเริ่มในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพมหานครกลาง (พื้นที่สีแดง) ที่มีราคาสูง เช่น เขตปทุมวัน เขตวัฒนาเป็นต้น เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารสูงและมีตรอก ซอก ซอย เป็นจำนวนมาก และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตเช่นเดียวกับซอยร่วมฤดี เป็นต้น ดังนั้นสำนักการโยธาได้ประสานกรมที่ดินในการหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปักหมุดรังวัดที่ดินในพื้นที่ที่มีเขตทางความกว้างตั้งแต่ 6-12 เมตรขึ้นไป ซึ่งจะดำเนินการในรูปแบบการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (mou) เพื่อกำหนดรูปแบบในการว่าจ้างเอกชนเข้าดำเนินการรังวัดที่ดิน เพราะที่ผ่านมาเอกชนไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปดำเนินการในส่วนของที่สาธารณะได้
          อย่างไรก็ตาม จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะฝ่ายโยธาทั้ง  50 เขต เพื่อให้ไปดำเนินการสำรวจพื้นที่เขตทางความกว้างตั้งแต่ 6-12 เมตรขึ้นไป เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดก่อนที่จะสรุปกำหนดเป็นแผนงานต่อไป