คอลัมน์ เกษมราษฎร์: เปิดป้ายรถเมล์อัจฉริยะรองรับชาวกรุงวิถีใหม่

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 31 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

 

         การยกระดับให้กรุงเทพฯ เป็น เมืองน่าอยู่ มีความทันสมัย รอง รับวิถีใหม่ของประชาชน โดยเฉพาะการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยการสนับสนุนให้ผู้คนเลิกใช้รถส่วนตัวและหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ตลอดจนสามารถบริหารจัดการเวลาในการวางแผนเดินทาง ควบคู่กับการลดมลพิษทางอากาศ โดยมีเป้าหมายหลักให้คนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


          ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2563 กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการติดตั้ง ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ (Smart Bus Shelter) เช็ก ชาร์จ แชร์ได้ฟรี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณด้านหน้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เขตห้วยขวาง


          สำหรับศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางยุคใหม่นั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ จอแสดงข้อมูล รถเมล์สายไหนที่จะผ่านป้ายนี้ จะมาถึงภายในกี่นาที พร้อมแสดงจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า รถเมล์ และเรือ


          นอกจากนี้ หากประชาชนไม่อยากมารอที่ศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง สามารถโหลดแอปพลิเคชันในมือถือเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่ารถเมล์ที่รอจะมาถึงป้ายนี้ในเวลากี่โมง


          "ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครเราได้เก็บข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนว่าไม่ได้รับความสะดวกอะไรบ้างยามเมื่อมาขึ้นรถที่ป้ายรถเมล์ ก็พบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่อง ไม่มีความปลอดภัย มีที่นั่งไม่พอ ไม่บังแดดบังฝน ไม่มีข้อมูลที่ละเอียดพอถึงเส้นทางรถเมล์ จุดเชื่อมต่อเส้นทางรถ รถเมล์สายไหนจะมาเมื่อไหร่ ฯลฯจึงเป็นที่มาของโครงการศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางยุคใหม่ดังกล่าว" ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เผยถึงที่มาที่ไปของโครงการ
          ร.ต.อ.พงศกรกล่าวว่า เริ่มต้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. (สจส.กทม.) ได้ทำการเลือกป้ายรถประจำทางที่มีตัวศาลาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 350 หลัง จากทั้งหมด 3,000 หลัง มาพัฒนาปรับปรุงใหม่ทั้งหมด


          คัดเลือกจากป้ายรถประจำทางซึ่งอยู่ในจุดที่มีผู้มาใช้จำนวนมาก เพราะอยู่ในย่านเศรษฐกิจ ย่านชุมชน ย่านที่ทำงาน ย่านสถานศึกษา และเป็นจุดที่สามารถเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าหรือเรือได้


          เป็นความร่วมมือของกรุงเทพมหานครและเอกชน โดยกรุงเทพมหานครมอบพื้นที่บริเวณป้ายรถประจำทางให้เอกชนทำการปรับปรุงตัวศาลา จากนั้นทางเอกชนได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือภายในศาลา โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ แบบ Full Function จำนวน 100 หลัง และแบบ Light Function จำนวน 250 หลัง


          แบบ Full Function จะมีจอขนาด 55 นิ้ว เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพ มหานครที่ต้องการเผยแพร่ เช่น การระบาดของโควิด-19 เป็นต้น มีข้อมูลเส้นทางเดินรถประจำทางสายต่างๆ จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าเรือโดยสาร


          มีจอขนาด 32 นิ้ว บอกเส้นทางรถเมล์สายที่จะผ่านป้ายนี้ และจะมาถึงในกี่นาที มีระบบไวไฟ ระบบกล้องซีซีทีวี ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ ส่วนศาลาป้ายรถประจำทางที่เป็นแบบ Light Function มีทุกอย่างครบ ยกเว้นตัวจอขนาด 55 นิ้ว และระบบไวไฟ


          เอกชนที่เข้าร่วมโครงการศาลาป้ายรถประจำทาง 350 หลังนี้ จะได้สิทธิ์สัมปทานโฆษณาตลอดระยะเวลา 10 ปี หลังจากสิ้นสุดระยะสัมปทาน ทรัพย์สินทั้งหมดจะเป็นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทดังกล่าวคือ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)


          โดย หลังจากส่งมอบงานศาลาป้ายรถประจำทางที่เซ็นทรัลพระราม 9 ในวันที่ 30 ก.ค. บริษัท แพลน บีฯ มีกำหนดส่งมอบงานจนครบ 350 หลังในเดือนเมษายน 64 ที่จะถึงนี้


          สำหรับตัวศาลาป้ายรถประจำทางที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ กรุงเทพมหานครจะทำแอปพลิเคชันที่ประชาชนสามารถโหลดไว้ในมือถือ เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่ามีรถเมล์สายไหนที่จะวิ่งผ่านศาลาป้ายรถประจำทาง และจะถึงในเวลาใดบ้าง


          โฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่า กรุงเทพมหานครมีแผนที่จะพัฒนาศาลาป้ายรถประจำทางอีก 2,650 หลัง นอกเหนือจากที่ทำแล้ว 350 หลัง
          โดยกรุงเทพมหานครจะเชิญชวนภาคเอกชน ประชาชน นิสิตนักศึกษา ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบตัวศาลาป้ายรถประจำทาง ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับรางวัลและโล่ และผลงานทั้งหมดจะนำมาใช้ในการออกแบบแต่ละป้ายตามข้อจำกัด ความกว้างของสถานที่ต่อไป