นายสมบูรณ์ หอมนาน ผอ.เขตบางเขน จัดกิจกรรมอำลาโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเยาวชนจากเมือง Pochen สาธารณรัฐเกาหลีใต้ กับโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ บางเขน ที่สวนอาหารบางบัว

เผยแพร่โดย : วิทยา บาริศรี | 1 สิงหาคม 2561 | จำนวนเข้าชม 185 ครั้ง