กทม.ลุยมาตรการ3เก็บสกัด 3 โรค

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 1 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

 

          ไข้เลือดออก-ปวดข้อยุงลาย


          ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 31 ก.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. - 11 ก.ค.2563 สำนักอนามัย (สนอ.) ได้รับรายงานเฝ้าระวังโรคจากสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,723 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก อัตราป่วยตามกลุ่มอายุที่พบสูงสุดใน 3 ลำดับแรก คือ 1. กลุ่มอายุ 5 - 14 ปี (62.24 ต่อประชากรแสนคน) 2. กลุ่มอายุ 15 - 34 ปี (51.14 ต่อประชากรแสนคน) และ 3. กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (31.34 ต่อประชากรแสนคน) ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศ จำนวน 28,300 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมทั้งประเทศ จำนวน 20 ราย


          นางศิลปสวยกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากทม.ได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย การทำลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณบ้าน ของตน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


          สนอ.ยังได้ดำเนินมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ดังนี้ 1. เก็บบ้าน ให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่อง สัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่


          ทั้งนี้ ประชาชนดูรายละเอียดสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทางเว็บไซต์ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย

http://www. bangkok.go.th/bmadcd/index