นัดเก็บขยะใหญ่ทุกเสาร์-อาทิตย์

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 30 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

 

          ศาลาว่าการกทม. - เมื่อวันที่ 29 ก.ค. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) ประสานงานให้ทุกสำนักงานเขต จัดกิจกรรม "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทิ้งสิ่งของเหลือใช้ โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทั้ง 50 เขต โดยหมุนเวียนให้บริการในชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย.2558 เป็นต้นมา


           นางศิลปสวยกล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนประชาชนนำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้วมาตั้งวาง ณ จุดนัดทิ้ง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงานเขตกำหนด ทั้งนี้ 50 สำนักงานเขตจะจัดทำ ตารางนัดหมายจัดเก็บ และแจ้งให้ประชาชนรับทราบในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการจะแจ้งให้ชาวชุมชนได้รับทราบล่วงหน้าทุกครั้ง ทั้งการเดินรณรงค์และการปิดประกาศ


           "ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมได้หลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ www.prbangkok.com, www.facebook.com/prbangkok/, https://twitter.com/pr_bangkok, www.bkknowconnect.com/ รวมถึงแอพพลิเคชั่น BKK Connect เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่สะอาดและปลอดภัยอย่างยั่งยืน รวมถึงช่วยลดปัญหาขยะอุดตันกีดขวางทางระบายน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ" นางศิลปสวยกล่าว