สั่งเทศกิจ 50 เขต ลุยเก็บ 'ซากรถเก่า'

เผยแพร่โดย : ศิวพงษ์ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 30 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 11 ครั้ง

 

          จากกรณีสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานครดีเดย์การจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยเริ่มต้นดำเนินการขนย้ายซากรถยนต์ ณ ซอยพระรามเก้า 53 เขตสวนหลวงนั้น


           นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ภายหลังกรุงเทพ มหานครได้ดีเดย์ยกซากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะไปเมื่อวันที่ 24 ก.ค.63 ที่ผ่านมา เพราะเรื่องการจอดทิ้งซากรถยนต์เป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามาก ถือเป็นภารกิจการทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานคร และตำรวจนครบาล อาศัยอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในการเข้ามาจัดการดูแล เบื้องต้นจากการสำรวจของสำนักเทศกิจใน 50 เขต พบว่ามีการจอดทิ้งซากรถยนต์ราว 400 คัน จึงมอบนโยบายให้แต่ละสำนักงานเขต เริ่มดำเนินการจัดระเบียบได้ทันที โดยพบว่า จุดที่มีปัญหา การจอดทิ้งซากรถยนต์มักจะเป็นพื้นที่ชั้นใน ตอนนี้มีข้อมูลรายงานว่าดำเนินจัดเก็บซากรถยนต์ไปแล้วประมาณ 70 คัน ส่วนในเขตของสวนหลวงที่ดำเนินการจัดเก็บไปแล้ว 8 คันก็มีผู้มาติดต่อรับคืนบ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ดี อุปสรรคของการดำเนินโครงการนี้ คือ สถานที่จัดเก็บซากรถยนต์ที่ยกมา จึงได้ให้แต่ละเขตจัดหาสถานที่ในการจัดเก็บ ในส่วนเขตสวนหลวงจัดเก็บซากรถยนต์บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช รวมถึงรถที่ใช้ในการยกนั้น ปัจจุบัน ได้ประสานขอใช้รถจากกองช่างกลโรงงาน สำนักการคลัง ซึ่งมีอยู่เพียง 2 คัน ใช้หมุนเวียนไปในแต่ละเขต จึงไม่เพียงพอในการดำเนินงาน


           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนจึงได้สั่งการให้สำนักเทศกิจ ลงสำรวจซากรถยนต์ที่ถูกจอดทิ้งไว้ บนถนนหรือสถานที่สาธารณะอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 400 คันเมื่อเทียบกับภาพเบาะแสที่มีประชาชนแจ้งมา รวมทั้งให้ดำเนินการจัดหาสถานที่เก็บซากรถยนต์กลาง เพื่อให้แต่ละเขตได้นำซากรถยนต์จากพื้นที่มาจัดเก็บ ในช่วงระหว่างรอเจ้าของมาติดต่อรับคืน หรือรอขายทอดตลาด รวมทั้งอาจจะต้องของบประมาณ ในการจัด ซื้อรถยกเพื่อนำการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ซึ่งประชาชน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ซึ่งผู้แจ้งก็จะได้ส่วนแบ่งค่าปรับกึ่งหนึ่งตามกฎหมาย เหมือนกับการแจ้งเบาะแส การขับขี่รถจักรยานยนต์ ขึ้นบนทางเท้า แต่ทั้งนี้หากดำเนินการล่าช้า ก็ขอให้ประชาชนเข้าใจเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีรถยกที่ใช้ดำเนินการได้จำกัด


           ทั้งนี้ ขั้นตอนการดำเนินการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะนั้น ทางสำนักงานจะติดประกาศพื้นที่ที่จะดำเนินการยกซากรถยนต์ 15 วัน ให้เจ้าของมาดำเนินการย้าย หากไม่ดำเนินการเมื่อเขตไปยกมาแล้ว เจ้าของที่มาติดต่อรับคืน จะต้องเสียค่าปรับ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ และบทกำหนดโทษ มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่หากไม่มีเจ้าของมาติดต่อ จะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน จากนั้นเขตจะประกาศขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าว และเมื่อได้เงินมาแล้วก็จะเก็บเงินไว้ก่อน 1 ปีเพื่อให้เจ้าของมาติดต่อรับเงินหากไม่มีก็จะตกเป็นของรัฐต่อไป