ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบพัดสปริงกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร 13 ธ.ค. 2562 226 KB 95
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค. 2562 289 KB 109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราตาจ้างเหมาจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ประมวลเหตุการณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ชุด เส้นทางแห่งความภักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 2562 222 KB 102
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค. 2562 324 KB 53
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2562 200 KB 137
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก ยี่ห้อนิสสัน 3 ธ.ค. 2562 180 KB 85
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์วันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3 ธ.ค. 2562 387 KB 111
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร" (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ธ.ค. 2562 18 MB 102
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานคร แห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พ.ย. 2562 340 KB 119
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 พ.ย. 2562 224 KB 153