ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 16 ชุด 9 ก.ค. 2561 143 KB 300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 9 ก.ค. 2561 127 KB 240
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 9 ก.ค. 2561 257 KB 277
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล(SLR)ความเร็วสูง(Full Frame Wifi) 9 ก.ค. 2561 175 KB 304
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเสาอากาศไมโครโฟนไร้สาย 9 ก.ค. 2561 186 KB 257
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 9 ก.ค. 2561 129 KB 265
ประกาศแผนโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าว กทม. ทางระบบอินเตอร์เน็ท 9 ก.ค. 2561 284 KB 307
จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ทิ้งเป็นที่...เก็บเป็นเวลา 9 ก.ค. 2561 208 KB 263
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 9 ก.ค. 2561 133 KB 246
จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 30 แผ่น/นาที 9 ก.ค. 2561 143 KB 297