ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย 9 ก.ค. 2561 215 KB 260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 2561 401 KB 270
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 2561 396 KB 221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอแอลอีดี (LED) ในการจัดพิธีสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 9 ก.ค. 2561 130 KB 303
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ ตามโครงการ 9 ก.ค. 2561 2 MB 261
โครงการเสริมสร้างภาพ ลักษณ์ของกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุ 9 ก.ค. 2561 227 KB 280
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 2561 169 KB 242
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สารคดีทางสถานีโทรทัศน์ ตามโครงการ 9 ก.ค. 2561 2 MB 260
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 4 รายการ 9 ก.ค. 2561 122 KB 253
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ โครงการโทรนัด BFCฯ 9 ก.ค. 2561 131 KB 246