ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธ.ค. 2562 18 MB 174
ร่างประกาศและเอกสารการประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธ.ค. 2562 859 KB 114
เผยแพร่ร่างคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน 24 ธ.ค. 2562 601 KB 102
ประกาศราคากลางจ้ดซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน 24 ธ.ค. 2562 39 KB 99
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสี่เขียว สะดวกสบาย 19 ธ.ค. 2562 181 KB 167
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 19 ธ.ค. 2562 298 KB 121
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย 19 ธ.ค. 2562 297 KB 118
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ประมวลเหตุการณ์ พระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราชก 2562 18 ธ.ค. 2562 145 KB 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2562 292 KB 35
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16 ธ.ค. 2562 244 KB 134