ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาจัดทำหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 15 ม.ค. 2563 11 MB 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์รองรับไทยแลนด์ 4.0 5 ก.พ. 2563 299 KB 13
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาจัดทำหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 9 ม.ค. 2563 183 KB 18
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามค่าใช้จ่ายกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2563 14 MB 127
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ม.ค. 2563 2 MB 78
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 2563 303 KB 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 2562 125 KB 137
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 25 ธ.ค. 2562 358 KB 168
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2562 341 KB 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร 24 ธ.ค. 2562 336 KB 42