ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงาน (Software) ตามโครงการจัดทำคลังข้อมูลข่าว กทม.ทางระบบอินเตอร์เน็ต (PR BKK Search) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 321 KB 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการข้อมูลข่าวออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 300 KB 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนบริหารจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563 293 KB 0
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2563 17 MB 2
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2563 5 MB 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแปลข่าวภาษาไทยเป็นภาษาจีนและแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2563 373 KB 14
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย. 2563 599 KB 24
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครปลอดภัย 24 ก.ย. 2563 590 KB 18
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาดำเนินการตามค่าใช้จ่ายเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ 24 ก.ย. 2563 607 KB 10
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2563 14 MB 24