ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 11 ต.ค. 2562 4 MB 100
ราคากลาง จ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 11 ต.ค. 2562 86 KB 79
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อโซเชียลมีเดีย 11 ต.ค. 2562 1,019 KB 84
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร จ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2562 602 KB 6
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 7 ต.ค. 2562 515 KB 16
ประกาศแผน ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเชล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน 2 ต.ค. 2562 295 KB 78
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ 2 ต.ค. 2562 343 KB 78
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 2 ต.ค. 2562 367 KB 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการข้อมูลข่าวออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2562 293 KB 21
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร “กทม.สาร" ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 2562 16 MB 27