ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค. 2563 213 KB 2
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2563 189 KB 2
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ม.ค. 2563 625 KB 12
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาจัดทำหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 15 ม.ค. 2563 11 MB 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์รองรับไทยแลนด์ 4.0
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาจัดทำหนังสือรวบรวมผลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 9 ม.ค. 2563 183 KB 11
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามค่าใช้จ่ายกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค. 2563 14 MB 114
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ม.ค. 2563 2 MB 66
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ม.ค. 2563 303 KB 72