ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2563 17 MB 7
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2563 18 MB 7
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) 17 พ.ย. 2563 17 MB 20
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ย. 2563 304 KB 25
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์ เรื่อง เล่าดี ๆ ของคนกรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ย. 2563 19 MB 17
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2563 20 MB 23
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย. 2563 4 MB 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการตามค่าใช้จ่ายเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย. 2563 339 KB 30
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบพัดสปริงและป้ายประชาสัมพันธ์สแตนดี้ 11 พ.ย. 2563 550 KB 23
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พ.ย. 2563 19 MB 60