ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มี.ค. 2564 67 KB 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2 1 มี.ค. 2564 316 KB 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์สมุดโทรศัพท์ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2564 324 KB 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.พ. 2564 324 KB 56
ประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 9 ก.พ. 2564 4 MB 45
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครสำหรับทุกคน (เพื่อสังคมผู้สูงอายุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 3 ก.พ. 2564 19 MB 39
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.พ. 2564 5 MB 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค. 2564 319 KB 62
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เสริมสร้างการรับรู้เชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2564 21 MB 44
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาสำรวจสื่อประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ม.ค. 2564 18 MB 53