• ขอเชิญร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 3-4-5 เมษายน พ.ศ.2562

ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2562 331 KB 2
ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2562 432 KB 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มี.ค. 2562 175 KB 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อแคนนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2562 187 KB 12
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2562 312 KB 10
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าจอแอลอีดี (LED) ในการจัดพิธีสวดมนต์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 มี.ค. 2562 299 KB 11
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์เพื่อ ประชาสัมพันธ์นโยบายในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย NOW ทำจริง เห็นผลจริง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มี.ค. 2562 69 KB 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์โปสเตอร์ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 2562 148 KB 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องผสมสัญญาณเสียง 8 มี.ค. 2562 294 KB 24
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2562 251 KB 40