ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์การประชาสัมพันธ์มาตรการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา แบบ New Normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2563 344 KB 221
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากิจกรรมสำรวจการรับรู้ของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2563 335 KB 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2563 325 KB 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์การประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำรับมือปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2563 326 KB 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2563 287 KB 131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ภาพตราสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการเมืองมหานคร 12 มิ.ย. 2563 349 KB 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2563 237 KB 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2563 258 KB 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยี่ห้อโตโยต้า ฮก 246 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 2563 266 KB 166
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มิ.ย. 2563 279 KB 174