ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อริโก้จำนวน1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2563 204 KB 4
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครปลอดภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2563 22 MB 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์โครงการความร่วมมือทดลองให้บริการเดินรถ Shuttle Bus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค. 2563 328 KB 33
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครปลอดภัย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค. 2563 8 MB 70
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค. 2563 4 MB 48
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างเหมาดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย 13 มี.ค. 2563 315 KB 82
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครกระชับ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มี.ค. 2563 17 MB 46
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 102 รายการ 9 มี.ค. 2563 1 MB 169
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครประชาธิปไตย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มี.ค. 2563 225 KB 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกใช้สำหรับครุภัณฑ์ยี่ห้อริโก้ 24 ก.พ. 2563 154 KB 99