ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ค. 2562 16 MB 8
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์การพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองคูเมืองเดิม จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2562 363 KB 7
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค. 2562 4 MB 14
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรทัศน์จอแอลอีดี และจอแอลอีดี (LED) พร้อมเครื่องขยายเสียง ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 30 เม.ย. 2562 297 KB 92
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่าเครื่องโทรทัศน์จอแอลอีดี และจอแอลอีดี (LED) พร้อมเครื่องขยายเสียง ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 26 เม.ย. 2562 364 KB 107
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ลงข้อความประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ การประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้านความปลอดภัย จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2562 458 KB 85
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อโตโยต้า 25 เม.ย. 2562 183 KB 77
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ 24 เม.ย. 2562 545 KB 91
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอแอลอีดี (LED) ในการจัดพิธีสวดมนต์ใหญ่ 5 ศาสนา ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันพุธที่ื 24 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2562 194 KB 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุช่างศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2562 321 KB 116