ประกาศ

เคลียร์
   ชื่อเอกสาร วันที่สร้าง ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแปลข่าวภาษาไทยเป็นภาษาจีนและแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2563 373 KB 2
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย. 2563 599 KB 4
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านมหานครปลอดภัย 24 ก.ย. 2563 590 KB 3
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาดำเนินการตามค่าใช้จ่ายเผยแพร่ข่าวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต์เป็นภาษาต่างประเทศ 24 ก.ย. 2563 607 KB 4
ร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จ้างเหมาตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.ย. 2563 14 MB 14
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 21 ก.ย. 2563 581 KB 14
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารผลงานของกรุงเทพมหานคร 14 ก.ย. 2563 601 KB 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2563 354 KB 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุช่างศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2563 314 KB 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกใช้สำหรับครุภัณฑ์ยี่ห้อริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 2563 339 KB 20