กทม ปูพรมตรวจเข้มห้างสรรพสินค้าทั่วกรุง หลังผ่อนปรนให้เปิดบริการวันแรก

3 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

17 พ.ค.2563 ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ...ทีมช่างภาพ สปส. ภาพ/ข่าว วาสนา รายงาน

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ