บางกอกใหญ่ร่วมงานเสวนาชวนคิด(ส์) ไม่ทิ้งคลอง @คลองบางหลวง

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 12 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

บางกอกใหญ่ร่วมงานเสวนาชวนคิด(ส์) ไม่ทิ้งคลอง @คลองบางหลวง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานในงานเสวนาชวนคิด(ส์) ไม่ทิ้งคลอง @คลองบางหลวง จัดโดย TU Law for Society กลุ่มรักษ์ตลาดพลู มูลนิธิคุณ และบ้านศิลปิน ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

โดยมี ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานระบายน้ำ ชาวชุมชนวัดนาคกลาง และชุมชนวัดกำแพงบางจากเข้าร่วมงานเสวนา

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำอย่างไรให้ไม่มีใครทิ้งคลองอีกต่อไป และเพื่อชวนคิดส์ (kids) เยาวชนริมคลองบางหลวงมาลงเรือเก็บขยะ ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลำคลองใกล้ตัว ด้วยความมุ่งหวังว่า กิจกรรมนี้จะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไม่มีนิสัยมักง่ายทิ้งขยะลงน้ำ ไม่หลงลืมความสำคัญของสายน้ำและอาจกระตุ้นเตือนให้คนทิ้งคลองฉุกคิดขึ้นมาได้บ้าง

อัลบั้มภาพ