บางขุนเทียนติดตามความคืบหน้า "โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา" 

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 2 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 30 ครั้ง

บางขุนเทียน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนิน "โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา"  และการเจริญเติบโตของต้นโกงกาง บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน 

         วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายมานะชัย กฤตอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วย  นายวันชัย พิมทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนิน  "โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา" ประกอบด้วย
                 1. เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (คู่ขนาน) เพื่อประโยชน์ทางการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชน นักท่องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน สามารถเดินชมธรรมชาติ หรือปั่นจักรยานออกกำลังกาย บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเล
                 2. ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน
                 3. ติดตามความคืบหน้าการปักแนวไม้ไผ่ ป้องกันการกัดเซาะจากคลื่นทะเล
                 4. ติดตามการเจริญเติบโตของต้นโกงกาง พร้อมสำรวจต้นโกงกางที่ลงปลูกในแปลงปลูกที่ 1 - 8 โดยต้นโกงกางมีความแข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี 

         โดยทั้งหมดนี้ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศและให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศชายทะเลบางขุนนเทียนที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ