เขตบางกอกใหญ่ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง "ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต" (60+ Earth Hour 2020)

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 18 มีนาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่ชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง "ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต" (60+ Earth Hour 2020)

กรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) และองค์กร WWF ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการคือ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต” (60+ Earth Hour 2020)

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นำโดย นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ เดินรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขต และทุกภาคส่วนร่วมปิดไฟที่ไม่จำเป็นภายในบ้าน อาคาร ห้างร้านสถานที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในเวลา 20.30 - 21.30 น. เพื่อลดการใช้พลังงานและลดปัญหาภาวะโลกร้อน และมี 7,000 เมืองใหญ่ทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 - 21.30 น. โดยเขตบางกอกใหญ่ มีวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็น Landmark ของประเทศไทย
แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกกันนะคะ "ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต"

อัลบั้มภาพ