เขตบางกอกใหญ่รณรงค์บอกลาถุงพลาสติก เลิกใช้โฟมในสถานศึกษา

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 4 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่รณรงค์บอกลาถุงพลาสติก เลิกใช้โฟมในสถานศึกษา

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะพลาสติกและกล่องโฟมมาอย่างต่อเนื่อง ในสถานศึกษาในพื้นที่เขต เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมถึงกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ (4 ต.ค.62) เป็นการประกาศเจตนารมณ์ ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ นำโดยนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่้งแวดล้อมและสุขาภิบาล และหัวหน้ารักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โดยการจับมือกับสถานศึกษาในพื้นที่เขต ร่วมรณรงค์ลดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารและถุงพลาสติก โดยหันมาใช้กล่องชานอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและถุงผ้า เพื่อลดปริมาณขยะที่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ทางเขตได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญและร่วมมือร่วมใจกันดูแลสิ่งแวดล้อม ให้มีความสะอาดและปลอดภัย  และเพื่อสร้างพื้นที่กระบวนการเรียนรู้ ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ในโรงเรียนให้กับเยาวชน สนับสนุนให้เยาวชน “คิดก่อนใช้” และมีส่วนร่วมปฏิบัติและฝึกฝนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกให้คุ้มค่าที่สุด เนื่องจากขยะพลาสติกเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก

อัลบั้มภาพ