บางขุนเทียนติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการต่างๆ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน อย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 18 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง

บางขุนเทียนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการต่างๆ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน อย่างต่อเนื่อง

         วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วย นางทวีพร โชตินุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนิน "โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา" โดยได้ติดตามการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน ดังนี้
         1. ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์
         2. ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารสีขาว) บริเวณเส้นทางปั่นจักรยาน
         3. ติดตามความคืบหน้าการสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน


         

          4. ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (คู่ขนาน) เพื่อประโยชน์ทางการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชน นักท่องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน สามารถเดินชมธรรมชาติ หรือปั่นจักรยานออกกำลังกาย บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเล ซึ่งการก่อสร้างทั้งหมดมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก
         5. ตรวจความคืบหน้าการทดลองปลูกต้นกล้าโกงกางในกระบอกไม้ไผ่ เนื่องจากปัจจุบันสภาพดินเลน และน้ำบริเวณแปลงปลูกมีความร้อนค่อนข้างสูง โดยการใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นเกาะป้องกันโคนและรากเพิ่มอัตราการรอดให้ต้นกล้าสามารถเจริญเติบโตได้
         6. ติดตามการเจริญเติบโตของต้นโกงกาง พร้อมสำรวจต้นโกงกางที่ลงปลูกในแปลงต่างๆ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศและให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

         โดยทั้งหมดนี้ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ