บางขุนเทียนติดตามความคืบหน้าปลูกป่าชายเลน

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ กลุ่มกรุงธนใต้ | 24 พฤษภาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

บางขุนเทียนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของต้นโกงกาง และการดำเนินการโครงการต่างๆ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน

          วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน พร้อมด้วย นางทวีพร โชตินุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต
นายวันชัย พิมทอง หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนิน "โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา" โดยได้ติดตามการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียน ดังนี้

          1. ติดตามการเจริญเติบโตของต้นโกงกาง พร้อมสำรวจต้นโกงกางที่ลงปลูกในแปลงปลูกที่ 1 - 8  โดยในแปลงปลูกที่ 1 , 2 , 5 และ 6 ต้นโกงกางมีความ
แข็งแรงสมบูรณ์ เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ติดตามการทดลองปลูกต้นกล้าโกงกางในกระบอกไม้ไผ่ในแปลงที่ 3 และ 7 เนื่องจากปัจจุบันสภาพดินเลนและน้ำบริเวณแปลงปลูกมีความร้อนค่อนข้างสูงโดยการใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นเกาะป้องกันโคนและรากเพิ่มอัตราการรอดให้ต้นกล้าสามารถเจริญเติบโตได้ และสุดท้ายแปลงปลูกที่ 4 และ 8 ซึ่งเป็นแปลงที่อยู่ติดกับทะเล ทำให้ได้รับผลกระทบจากคลื่นทะเลโดยตรง จึงทำให้ต้นโกงกางมีอัตราการรอดค่อนข้างน้อย ซึ่งทางเขตบางขุนเทียนจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง

 

          2.ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์
          3. ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารสีขาว) บริเวณเส้นทางปั่นจักรยาน
          4. ติดตามความคืบหน้าการสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน
          5. ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (คู่ขนาน) เพื่อประโยชน์ทางการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชน นักท่องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน สามารถเดินชมธรรมชาติ หรือปั่นจักรยานออกกำลังกาย บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเล ซึ่งการก่อสร้างทั้งหมดมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก

          โดยทั้งหมดนี้ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศและให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศและให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อัลบั้มภาพ