เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรม Best Service “ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บางกอกใหญ่"

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 1 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรม Best Service “ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บางกอกใหญ่”
 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม "ตลาดรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ บางกอกใหญ่” ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ตลาดโพธิ์สามต้น ตลาดท่าพระ ตลาดท่าพระรุ่งเรือง และตลาดศักดิ์เจริญ
 
วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมที่ใช้สำหรับใส่อาหาร การแปรรูปขยะประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาการสุขาภิบาลตลาด และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้เตรียมของที่ระลึกสำหรับประชาชนที่งดรับถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟม โดยจะแจกถุงผ้า กล้าไม้ และน้ำหมักชีวภาพ ให้กับประชาชนที่นำถุงผ้าหรือภาชนะมาใส่อาหาร

อัลบั้มภาพ