เขตบางกอกใหญ่พร้อมรับการตรวจประเมินโครงการสวยในซอย

เผยแพร่โดย : สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ | 2 สิงหาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง

เขตบางกอกใหญ่พร้อมรับการตรวจประเมินโครงการสวยในซอย

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายนางนิชาภา ไชยศรี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และนายวีรยุทธ ดีสวัสดิ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน โครงการสวยในซอย นำทีมโดยนายธวัชชัย อรรถนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง พร้อมคณะ และนายภคพล เพ็งสมบูรณ์ หัวหน้่าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกณ ณ บริเวณซอยพาณิชยการธนบุรี แยก 21 (ซอยกิตติกมล)

กรุงเทพมหานครจัดโครงการสวยในซอยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมในซอยที่ตนเองพักอาศัย และปรับปรุงภูมิทัศน์ในซอยให้สะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้ง เสริมสร้างความมีอัตลักษณ์ของพื้นที่ ตามนโยบาย NOW “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยประเมินตามหลักเกณฑ์ 6 ด้าน ได้แก่ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม ความปลอดภัย การมีส่วนร่วมของประชาคมซอย และการมีอัตลักษณ์/ความคิดริเริ่ม ทั้งนี้จะมีการสรุปผลและมอบรางวัลป้ายสวยในซอย ต่อไป

อัลบั้มภาพ